Pitane Image

Samen met Technolution gaat Sociaal Fonds Mobiliteit de uitdaging aan om een digitale interface te ontwikkelen.

Afgelopen week kwamen op uitnodiging van het Sociaal Fonds Mobiliteit de belangrijkste ICT spelers op de markt bij elkaar te Culemborg om mee te denken over de digitale implementatie van de CAO in de agendapakketten. In het kort komt het erop neer dat er vanaf 1 maart twee type diensten zijn benoemd in de CAO, MaxFlex en Dienstblokken. Het is de bedoeling dat het type dienst en de tijden daags vooraf aan SFM kenbaar dienen te worden gemaakt via een portaal. 

Dit portaal is nog niet ontwikkeld maar het onderzoek is momenteel in volle gang. Hiervoor werden softwarebedrijven uitgenodigd voor de informatiebijeenkomst/workshop voor het te ontwikkelen SFM portaal verloonde tijd. Geen gemakkelijke en vanzelfsprekende klus voor het SFM want het koppelen van data afkomstig uit verschillende bronnen moet aan alle mogelijke eisen die gesteld worden door de wetgever voldoen. 

De uitdagingen zijn daarom groot voor SFM en directeur Henk van Gelderen maakte van de gelegenheid gebruik om aan te geven dat taxibedrijven nu al moeten vastleggen in de eigen administratie hoe de diensten worden ingezet. Dat er straks een digitale weg ontstaat om dit vast te leggen in het SFM portaal is mooi meegenomen. Tot het moment dat dit portaal in bedrijf wordt genomen hoeven bedrijven de type dienst en de diensttijden niet vooraf door te geven aan SFM maar moet dit wel uit de eigen administratie blijken. 

(Tekst loopt door onder de foto)
Directeur Henk van Gelderen

Samen met Technolution gaat SFM de uitdaging aan om een digitale interface te ontwikkelen die gedragen moet worden door de leveranciers van agendapakketten. Een niet onmogelijke taak waarbij vooral gekeken moet worden naar een koppeling van dienstgegevens aan chauffeurs. De informatie die uit de verplichte boordcomputer (BCT) afkomstig is moet hierbij zonder enige twijfel kunnen gekoppeld worden aan de vooraf opgegeven dienstgegevens in het SFM portaal. Hierbij zal wellicht worden gedacht aan een REST-koppeling waarbij zelfs de TOMP-API in overweging kan worden genomen volgens insiders.

Lees ook  Loonstrijd op het spoor brengt FNV en NS terug naar onderhandelingstafel

omstreden

De nieuwe regels voor Maxflex en Dienstblokken die in de CAO werden opgenomen zijn nu al omstreden. Ondanks goedkeuring van de CAO onder alle betrokken partners, waaronder ook de leden van het KNV, zijn geluiden en ongenoegen in de markt hoorbaar. Wellicht zal dit ook op de agenda staan bij de nieuwe CAO onderhandelingen. Of voor die tijd de koppeling op de digitale in gebruik werd genomen moet nog blijken. In ieder geval zal dit niet liggen aan Sociaal Fonds Mobiliteit, het centrale aanspreekpunt voor de taxibranche, en de leveranciers van agendapakketten.

Lees ook: Dagelijks roostertijden aanleveren in SFM-portaal

Print Friendly, PDF & Email