Er is geen sprake van structurele personeelstekorten

De door de sluiting van de Ketheltunnel ontstane verkeershinder op 16 mei is ronduit vervelend geweest voor de weggebruikers. Op maandagochtend is de Ketheltunnel op de A4 in beide richtingen afgesloten geweest. Dit besluit is genomen omdat Rijkswaterstaat de veiligheid in de tunnel niet meer kon garanderen, nadat twee collega’s zich ziek meldden, kort voordat hun dienst om 6:30 uur begon.

Uit de evaluatie blijkt dat de verdeling van taken en verantwoordelijkheden zoals beschreven in de protocollen niet volledig is gevolgd. In de ontstane situatie waren er verschillende mogelijkheden om te zorgen voor voldoende gekwalificeerd personeel, maar door een menselijke fout is te laat volgens protocol gehandeld.

Het besluit om bij afwezigheid van voldoende toezicht de Ketheltunnel te sluiten, is op zichzelf een juiste beslissing geweest. Dit besluit had echter niet genomen hoeven te worden, als er in een eerder stadium gehandeld was volgens de voorgeschreven werkwijze. Rijkswaterstaat heeft inmiddels alle medewerkers die werken met de eerder genoemde protocollen nogmaals geïnstrueerd. Verder uniformeert Rijkswaterstaat het landelijk verzuimprotocol en de daarbij behorende piketrollen zodanig dat ze maar voor één uitleg vatbaar zijn.

gevolgen

De sluiting van deze tunnel, die in een belangrijke verkeersader in de Randstad ligt, had directe gevolgen voor de doorstroming op de A4 zelf maar ook op de omliggende wegen zoals de A20, A13 en A15. Weggebruikers hebben ongemak en hinder ervaren en dit heeft – begrijpelijk – tot ergernis geleid. Dat rekent Rijkswaterstaat zichzelf aan, temeer omdat al vrij snel duidelijk was dat het een ongelukkige samenloop van omstandigheden is geweest. Er is geen sprake van structurele personeelstekorten, maar is het fout gegaan in de opschaling en interne communicatie na een tweetal ziektemeldingen. Rijkswaterstaat heeft dit incident geëvalueerd om te bezien of er maatregelen nodig zijn om herhaling te voorkomen.

Gerelateerde artikelen:
Weggebruikers hebben ongemak en hinder ervaren
Print Friendly, PDF & Email