Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

We horen dat inwoners ontredderd aankomen op de dagbesteding.

Voor een deel van de Rotterdamse leerlingen, dat afhankelijk is van het vervoer met busjes, zien de eerste weken van het schooljaar er heel anders uit. Helaas zijn er ondanks de veranderingen toch opstartproblemen bij de start van het schooljaar en te veel klachten van ouders over de vervoerder van hun kinderen. 

In de mailbox van wethouder Maarten Struijvenberg komen sinds de start van het schooljaar bijna dagelijks klachten binnen over Trevvel. Dezelfde klachten en problemen die ook Marianne van den Anker, de Ombudsman van Rotterdam, omschrijft. Het gaat dan vooral over een chauffeur die 10 minuten te laat is of die helemaal niet komt opdagen. 

raadsvergadering

Volgens M.J.W. Struivenberg weten we dat er aan het begin van het schooljaar altijd klachten zijn, maar het aantal is nu teveel. Ook verwijst hij in de raadvergadering van 1 september 2022 naar het contract en de vervoersplicht die aan de basis ligt. “Ik weet dat er in Nederland een tekort is aan chauffeurs, maar niet aan telefonisten“. Met die reactie laat de wethouder kennen dat de communicatie met Trevvel veel beter moet. Dat Trevvel de schooltijden van de leerling gaat bepalen is voor de wethouder niet acceptabel. 

Raadslid Segers-Hoogendoorn van het CDA stelt zich de vraag hoe het eigenlijk zit met de opbouw van het Trevvel dossier gezien deze problemen al jaren aan de orde zijn. Voor de Partij van de Dieren horen de kinderen vanaf morgen op school te zijn en hebben ze recht op onderwijs. D66 maakt zich zorgen over de boekingsstop waarbij ouders achteraf te horen krijgen dat er geen rit bij Trevvel werd geboekt. De toon is stevig vanuit de wethouder M.J.W. Struivenberg en verbaast Trevvel enigszins. Daarbij verwijst hij naar de toon die door zijn voorganger werd gezet naar het vervoersbedrijf.

(Tekst loopt door onder de foto)
Raadsvergadering Rotterdam

Het beeld dat de situatie bij de wethouder oproept is dat er dit jaar bij de opstart van het schooljaar bij Trevvel meer aan de hand is dan de personele problemen en dat wat gebruikelijk is bij de aanvang van een schooljaar. De wethouder zegt in de raadsvergadering toe een monitor beschikbaar te stellen. In geheimhouding, gezien de bedrijfsgevoelige informatie, gaat de wethouder schriftelijk informeren over de boeteclausule en bonus-malus.

"Ik heb Trevvel ook aangesproken op hun verantwoordelijkheid voor het leerlingenvervoer. Niet rijden is geen oplossing. Daarom kiest Trevvel er nu voor om meer kinderen in de taxi’s te vervoeren. Kinderen die normaal alleen rijden, kunnen nu maximaal met z’n tweeën instappen. Kinderen die hiervoor tot met z’n vieren in een busje zaten, kunnen maximaal met z’n zevenen worden vervoerd."

Sommige klachten gaan ook over de communicatie van Trevvel met ouders over de ritten die veranderen. De informatie klopt niet, of Trevvel laat helemaal niets weten. “Helaas zijn er ondanks de veranderingen toch opstartproblemen bij de start van het schooljaar en te veel klachten van ouders”, aldus Struivenberg die in de raadsvergadering de situatie bij Trevvel bespreekt.

Lees ook  Leerlingenvervoer: nieuwe VNG verordening zet leerlingen op eigen benen

Uit een rondgang op de Mytylschool De Brug kwamen de volgende suggesties naar voren: een beter werkende app. De app van Trevvel geeft nu vaak onjuiste informatie. Ook de GPS werkt niet naar behoren. Soms geeft die aan dat de taxi in Afrika staat.

De Gemeentelijke Ombudsman geeft aan dat de problemen bij Trevvel niet enkel personele problemen zijn. De vervoerder stapte bij de aanvang van het nieuwe schooljaar over op een nieuw planpakket en een nieuwe softwareleverancier. Naast problemen met de informatievoorziening in de app rijdt de taxi soms kriskras door Rotterdam om dan weer dicht bij huis een schoolgenoot op te halen. Daarnaast kreeg het ook, zoals de rest van Nederland, te maken met een groot gebrek aan chauffeurs. Twee kritieke factoren waar je bij de aanvang van een nieuw schooljaar liever niet mee te maken krijgt en al zeker niet wanneer je meteen onder een vergrootglas ligt. 

(Tekst loopt door onder de foto)
VVD-raadslid Simon Becker

politiek gevoelig

Hoe het verder moet in Rotterdam is weer een gevoelige politieke kwestie aan het worden. Leefbaar Rotterdam heeft al vaker aan de bel getrokken wanneer het gaat om het doelgroepenvervoer van Trevvel. Nu de klachten weer binnenstromen voelen zij zich dan ook genoodzaakt dit weer te doen en plaatste het op de politieke agenda. Doelgroepenvervoer in Rotterdam moet wat Leefbaar Rotterdam betreft goed en gedegen geregeld zijn. Extra nadelige bijkomstigheid voor Trevvel is dat het niet meer verdedigd wordt door de altijd milde en inmiddels uit de politiek verdwenen CDA-wethouders De Langen en Eskes.

Ombudsman

Niet enkel stevige klachten van ouders maar ook van docenten aan het adres van de ombudsman. Leefbaar Rotterdam krijgt niet alleen bijval door een brief van de gemeentelijke ombudsman maar ook van de kinderombudsman die in een brief aan de gemeenteraad laten weten zich ‘grote zorgen’ te maken. De problemen over Trevvel doen zich in de volle breedte voor: bij leerlingenvervoer, vervoer naar de dagbesteding (kinderen en volwassenen) en doelgroepenvervoer.

Lees ook  Leerlingenvervoer: nieuwe VNG verordening zet leerlingen op eigen benen
(Tekst loopt door onder de foto)
Marianne van den Anker is de gemeentelijke ombudsman Rotterdam.

De situatie is kenmerkend voor de problemen in het Rotterdamse leerlingenvervoer. Meerdere ouders benaderden Rijnmond de afgelopen twee weken met klachten. Zij willen uitleg van de gemeente en van Trevvel. Dat ouders in een week tijd drie verschillende chauffeurs aan de deur krijgen om hun kind te vervoeren zijn ze naar eigen zeggen spuugzat. Ze vinden het ongelooflijk hoe wordt omgegaan met kwetsbare kinderen en hebben geen begrip meer voor de inzet van de vervoerder.

een oplossing

Arno Van Haasterecht geeft aan dat het klopt en er ook stevige gesprekken met de gemeente zijn gevoerd. Hij denkt daarbij niet na of ze wel of niet een boete krijgen want dat zet op dit moment geen zoden aan de dijk. Oplossingsgericht zoals we hem kennen wil hij zoeken naar een oplossing. Wat hem betreft zijn ook flexibele aanvangstijden van scholen bespreekbaar om het nijpend personeelsgebrek op te lossen. De vijver waarin ook Trevvel vist binnen de vervoerssector is leeg.
 
ombudsman
 
Marianne van den Anker is de Gemeentelijke Ombudsman Rotterdam. Ze zet vol in op herstel van vertrouwen als het misgaat tussen inwoners of ondernemers en hun gemeente. Marianne van den Anker heeft een sterke band met de regio. Zij was eerder wethouder in Rotterdam en lid van de gemeenteraad. Eerder was zij wetenschappelijk onderzoeker voor de Erasmus Universiteit. Ook werkte zij voor de politie in Rotterdam-Rijnmond.
 
Trevvel
 
Trevvel werd in 2016 opgericht door Willemsen de Koning uit Arnhem en ZCN Totaalvervoer uit Rotterdam. Met de kennis en ervaring van beide bedrijven werd nagedacht om het personenvervoer voor Rotterdam opnieuw neer te zetten. De aanbesteding die bijna anderhalf jaar duurde, gaf hen naar eigen zeggen de kans blanco tegen vervoer aan te kijken. Tijdens dat traject zijn ze ook een samenwerkingsverband aangegaan met DOCK.
Luchthavenvervoer
Gerelateerde artikelen:
Agendapakket