Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

De regio Utrecht en de stad groeien de komende jaren. Door lopen en fietsen te stimuleren en in te zetten op het OV, blijft de regio en de stad ook bereikbaar.

Staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat heeft onlangs een bezoek gebracht aan Utrecht. Samen met de Utrechtse gedeputeerde Robert Strijk en wethouder Lot van Hooijdonk fietste de staatsecretaris langs enkele bijzondere fietsprojecten in de stad. De provincie en gemeente werken al jaren hard aan een veilige, toegankelijke en aantrekkelijke stad en regio.

De regio Utrecht en de stad groeien de komende jaren. Door lopen en fietsen te stimuleren en in te zetten op het OV, blijft de regio en de stad ook bereikbaar. Door via de megafietsenstalling onder het Bollendak bij het Centraal Station van Utrecht, langs het AZC Utrecht en richting de iconische fietsbrug de Dafne Schippersbrug te fietsen werd mooi duidelijk hoe de stad Utrecht hiermee vooroploopt.

“Fietsen biedt ons veel kansen. Het is gezond, houdt de lucht schoon en is geruisloos. In Utrecht zie je in de praktijk hoe we mensen meer op de fiets kunnen krijgen, met comfortabele doorfietsroutes tussen regio en stad, fietsbruggen, moderne, uitgebreide stallingsfaciliteiten en stimuleringsprojecten voor bewoners en medewerkers. Ik was onder de indruk van het AZC waar bewoners onder begeleiding van Fietsmeesters en vrijwilligers fietsles kregen. De fiets speelt een sleutelrol in het verduurzamen van mobiliteit en deze regio is een mooi voorbeeld voor de rest van Nederland".

Schaalsprong Fiets

Utrecht is een echte fietsstad. Steeds meer mensen bewegen zich met de fiets naar en door de stad, maar door de groei van de stad is het nodig om het fietsnetwerk te verbeteren. Utrecht geeft voorrang aan duurzaam vervoer, het ondersteunen van een actieve en gezonde leefstijl met wandelen en fietsen, meer veiligheid en het terugdringen van uitstoot. Door de verdichting van de stad, de doorontwikkeling van het stedelijke en regionale fietsnetwerk en de ontwikkeling van elektrische fietsen is het fietsgebruik de afgelopen jaren met gemiddeld 3-5% per jaar gestegen. De gemeente verwacht dat deze groei door zal blijven zetten, wat zou betekenen dat er in 2040 75% meer fietsritten gemaakt zouden worden ten opzichte van 2015.

Lees ook  Noodkreet ouders: "hoe krijgen we onze kinderen naar school?"
(Tekst loopt door onder de foto)
Waarnemend gedeputeerde Robert Strijk van de provincie Utrecht vertelt de staatssecretaris over de noodzaak van meer nieuwe fietsbruggen die de stad Utrecht kunnen verbinden met de regio.

“Om deze enorme groei van de fiets te faciliteren breiden we het fietsnetwerk uit met nieuwe schakels en alternatieve routes om het centrum heen. Op deze manier realiseren we een fijnmazig fietsnetwerk, zodat fietsers uit meerdere routes kiezen en de drukte zich beter kan spreiden. Daarnaast verbeteren we met de provincie samen bestaande routes en doorfietsroutes naar omliggende kernen.”

Fietsen voor iedereen

De provincie Utrecht wil dat haar inwoners voor ritten tot 15 kilometer vaker voor de fiets kiezen, en heeft hier zelfs afspraken over gemaakt in het coalitieakkoord in 2019.

“Deze coalitieperiode investeert de provincie ruim 45 miljoen euro in de aanleg van een netwerk van 9 doorfietsroutes tussen regio en de stad. Dat doen we samen met de betrokken gemeenten. Zo willen we mensen verleiden vaker te fietsen naar werk, school of andere bestemmingen. Uit onderzoeken blijkt dat dankzij doorfietsroutes veel meer forenzen de fiets pakken, gemiddeld zien we een stijging van 10%. Ook de opkomst van de elektrische fiets maakt fietsen over steeds langere afstanden aantrekkelijk.”

Tijdens het werkbezoek kwamen ook de barrières aan bod waar fietsers tegenaan lopen. “Industrie- en bedrijventerrein Lage Weide is vanaf de oostkant van de stad niet goed bereikbaar met de fiets”, aldus Strijk. “Lage Weide is een erg belangrijke werklocatie. 13.000 van deze medewerkers wonen op een kortere afstand dan 7,5 km.” In Goedopweg werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid te verbeteren. Op Lage Weide wil de regio uiteindelijk 4.000 autoritten vervangen door fiets of OV, en 1.000 autoritten uit de spits halen of laten vervallen voor thuiswerken. Medewerkers worden onder meer met een financiële prikkel gestimuleerd een duurzamere keuze te maken.

Lees ook  Gent: provincie Utrecht zet stap richting fietsvriendelijke toekomst tijdens Velo-city
Gerelateerde artikelen:
Agendapakket