Print Friendly, PDF & Email
Pitane Image

Het huidige contract met busvervoerder Connexxion eindigt in december 2024. Daarom wordt er gezocht naar een partij om het busvervoer te organiseren vanaf 2025.

Gemeenten en Provincie Zeeland gaan het publiek vervoer vanaf 2025 anders organiseren. De bus, boot en trein worden aangevuld met onder andere de flextaxi, buurtbus, deelfietsen en auto’s. In aanloop naar 2025 krijgen de onderdelen uit het vervoersplan (Regionale Mobiliteitsstrategie) steeds verder vorm. Een van de eerste concrete stappen is het busvervoer. De afgelopen maanden is gewerkt aan een plan voor de busroutes vanaf 2025. Dat plan is nu gereed. De Provincie gaat de komende maanden op zoek naar een vervoersmaatschappij om het busvervoer te verzorgen.

Nieuw contract busvervoerder

Het huidige contract met busvervoerder Connexxion eindigt in december 2024. Daarom wordt er gezocht naar een partij om het busvervoer te organiseren vanaf 2025. De kaders voor het plan met de nieuwe busroutes zijn eerder vastgesteld als onderdeel van de Regionale Mobiliteitsstrategie. In de Regionale Mobiliteitsstrategie hebben Zeeuwse gemeenten en de Provincie vastgelegd hoe het vervoerssysteem vanaf 2025 eruit gaat zien. Een nieuw systeem is nodig omdat het huidige vervoerssysteem niet meer voldoet. En omdat het vervoer niet op alle delen van de dag optimaal ingezet wordt, zoals bijvoorbeeld in de avonduren en in het weekend. De Regionale Mobiliteitsstrategie voorziet in een optimalisering van de openbaar vervoermogelijkheden in Zeeland, in plaats van een verschraling als we niets doen.

Beter bereikbaar

Er is gewerkt aan een nieuw busplan. De grote bussen gaan snel lange afstanden afleggen tussen de verschillende plekken waar je op kunt stappen (hub). Op zo’n hub hebben reizigers straks de mogelijkheid om over te stappen op andere vervoersmiddelen zoals op een flextaxi, de buurtbus, vrijwilligersinitiatieven, carpoolinitiatieven of deelauto’s en deelfietsen. Op plekken waar veel scholieren zijn, komen zogenaamde scholierenlijnen. Deze buslijnen rijden op basis van de begin en eindtijden van scholen. Het verschil met het vorige busplan is dat het busvervoer op de langere afstanden sneller wordt. De grote bus stopt straks op minder plekken, maar juist op die plekken komen meer flexibele vervoersmiddelen. Op die manier is er meer aanbod en zijn meer plaatsen in Zeeland, ook kleine dorpen en kernen, juist beter bereikbaar dan nu. Het budget voor het (publieke) vervoer zal meer dan in het verleden worden ingezet op flexibele vervoersmiddelen en niet meer alleen op de grote bus.

Lees ook  Vergroening: De Lijn start met eerste VDL e-bussen vanuit Destelbergen
(Tekst loopt door onder de foto)

Wat staat er in het busplan?

In het busplan staan de eisen die de Provincie stelt aan de busvervoerder. Op basis van die eisen kunnen vervoersmaatschappijen zich inschrijven. Zo staat er bijvoorbeeld in welke routes de grote bussen gaan rijden. Daarnaast geldt dat de nieuwe afspraken ingaan vanaf 2025 en voor een looptijd van acht jaar. Ook vraagt de Provincie aan de vervoersmaatschappij in te zetten op schoner vervoer dan voorheen. De Provincie kiest uiteindelijk op basis van de inschrijvingen welke vervoerder het beste past bij de plannen en de Regionale Mobiliteitsstrategie.

Meer informatie

Samen met de Zeeuwse gemeenten en andere belanghebbende partijen moeten ook de andere onderdelen uit de Regionale Mobiliteitsstrategie de komende tijd vorm krijgen. Zo wordt er gewerkt aan pilots om onderdelen uit het vervoersysteem te gaan testen. Het realiseren van nieuwe opstapplekken/hubs, het beschikbaar maken van apps en het realiseren van een mobiliteitscentrale, aldus de provincie Zeeland.

Gerelateerde artikelen:
Zorg