chiron

Okra Betwist de Voorgestelde Rijbewijsregulering voor 70-plussers door de Europese Commissie.

De Europese Commissie overweegt een richtlijn die senioren boven de 70 verplicht om elke vijf jaar aan te tonen dat ze nog in staat zijn om auto te rijden. De Vlaamse ouderenorganisatie Okra bestempelt dit als flagrante leeftijdsdiscriminatie.

Een overleg tussen de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese Raad wordt momenteel gevoerd over een revisie van de rijbewijsregelgeving. Volgens artikel 10 van deze aangepaste richtlijn, wil de Commissie lidstaten dwingen de geldigheid van rijbewijzen van chauffeurs van 70 jaar en ouder te beperken tot vijf jaar of minder.

In deze regeling wordt voorgesteld dat personen die de leeftijd van 70 bereikt hebben, via periodieke medische testen moeten bewijzen dat ze nog steeds in staat zijn om te rijden, en mogelijk ook verfrissingscursussen moeten volgen. Koen Peeters van Okra uit kritiek: “Dit is overduidelijk leeftijdsdiscriminatie. De Commissie heeft geen concrete gegevens of bewijs geleverd dat aantoont dat chauffeurs van 70 jaar en ouder vaker bij ongevallen betrokken zijn.” Hij voegt eraan toe dat het lijkt alsof de beslissing berust op de fictieve veronderstelling dat 70-plussers een bedreiging vormen op de weg, een idee dat Okra sterk betwist.

Belgisch Europees Parlementslid Benoît Lutgen (Les Engagés), lid van de mobiliteitscommissie in het Europees Parlement, heeft zijn steun betuigd aan Okra, en verklaarde publiekelijk dat hij zich zal verzetten tegen extra controles uitsluitend op basis van leeftijd.

Peeters benadrukt echter dat er in België weinig ruchtbaarheid aan deze kwestie is gegeven. Om deze reden heeft Okra onlangs brieven gestuurd naar de Vlaamse leden van het Europees Parlement en de ministers van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden (CD&V), en van Mobiliteit, Georges Gilkinet (Ecolo). Okra hoopt deze nieuwe regeling tegen te houden, gezien de Europese Commissie deze graag wil implementeren voor de aankomende verkiezingen.

Lees ook  Vanaf 2024 rijbewijs C nodig voor duurzaam rijden met elektrische bedrijfsvoertuigen

Okra benadrukt dat ze niet tegen maatregelen zijn die de verkeersveiligheid kunnen verbeteren. Peeters stelt: “Screenings en tijdsgebonden beperkingen, gebaseerd op medische diagnoses, zijn acceptabel. Maar deze mogen niet enkel en alleen vanwege de leeftijd opgelegd worden.” Het is een oproep voor eerlijke en non-discriminatoire maatregelen die zowel de veiligheid als de waardigheid van alle leeftijdsgroepen respecteren.

Gerelateerde artikelen:
Button
Print Friendly, PDF & Email