Print Friendly, PDF & Email

Afgelopen week stuurde Hubert Andela, directeur Koninklijk Nederlands Vervoer, een schrijven aan de leden van de Raad en Burgemeesters en Wethouders van de gemeenten van de regio Gooi & Vechtstreek.

Andela stelt, namens KNV, dat veel veronderstellingen in de haalbaarheidsstudie van de oprichting van een gemeentelijke vervoersorganisatie erg optimistisch en een objectieve onderbouwing veelal ontbreekt.

Geen verstandige reactie op aanbestedingsprocedures. 

Samengevat is de boodschap dat de haalbaarheidsstudie waar de gemeente Amsterdam haar voornemen tot inbesteden op baseerde, veel te optimistisch is en dat een gemeentelijke vervoersorganisatie opzetten geen verstandige reactie is op aanbestedingsprocedures die niet naar de zin van uw gemeenten zijn verlopen.

Zo is er geen reden om aan te nemen dat schooltijden en openingstijden van dagopvang op elkaar afstemmen, gemakkelijker zal gaan als de vervoerder een ambtelijke organisatie is.

Volgens KNV is er ook geen reden om aan te nemen dat het combineren van verschillende soorten reizigers (WMO geïndiceerde, leerlingen, bewoners van zorginstellingen, enz.) per definitie gemakkelijker wordt als het vervoer door een gemeentelijke organisatie wordt gedaan. Cliënten hebben dan nog steeds specifieke kenmerken en vervoersbehoeften die combineren in de weg kunnen staan.

Een ambtelijke organisatie zal niet gemakkelijker, maar juist mínder gemakkelijk dan een gewone gecontracteerde vervoerder, de bijzondere wensen van WMO-ers en ouders van leerlingen kunnen afwijzen. Wensen en klachten komen immers bij de gemeenten of de gemeentelijke vervoersorganisatie binnen en het – oneerbiedig gezegd – ‘verschuilen achter een langjarig contract met een vervoerder’, is dan moeilijker.

Vervoersbudgetten te krap.

Het vervoer zal beslist niet met hetzelfde budget uitgevoerd kunnen worden, zoals de studie veronderstelt. De budgetten voor vervoer waren de afgelopen jaren in veel vervoersgebieden door te laag afgesloten contractprijzen te klein. Het vervoer zal dus naar verwachting meteen vanaf de start van de gemeentelijke vervoersorganisatie iets duurder worden.

Lees ook  Toekomstvisie: hoe KNV de uitdagingen van morgen aangaat

Na verloop van tijd gaat het vervoer vervolgens nóg duurder worden, omdat de gemeentelijke vervoersorganisatie onherroepelijk geneigd zal zijn om te optimaliseren op ‘geen klachten’, in plaats van op ‘zo kostenbewust mogelijk uitvoeren binnen de gecontracteerde tarieven’.

Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM).

Het bestuur van vereniging KNV Zorgvervoer en Taxi wijst er verder op dat het Aanbestedingsinstituut Mobiliteit (AIM), dat ze als KNV samen met de vakorganisaties FNV en CNV hebben opgericht, adviezen kan geven over (het opstellen van) vervoersbestekken. Ook is er het CROW, dat decentrale overheden adviseert over de inkoop van diensten. Vaak zijn de adviezen gebaseerd op ‘best practice’. Er zijn dus manieren waarop men als aanbestedende overheid geholpen kunt worden bij het naar wens laten verlopen van de inkoop van doelgroepenvervoer.

Lees ook: Bertho Eckhardt legt functies neer bij Bovag/Bovemij

Hubert Andela - directeur KNV
Pitane Blue