In het Klimaatakkoord is het doel gesteld dat het Rijkswagenpark in 2020 voor 20% uit nul-emissie voertuigen bestaat en in 2028 volledig nul-emissie is. Volgens de Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat is het belangrijk dat de overheid laat zien dat elektrisch rijden het nieuwe normaal wordt. 

Alle departementen, behalve het ministerie van Defensie vanwege genoten vrijstellingen die de business case voor de transitie naar EV ongunstig maken, hebben toegezegd voor hun eigen wagenpark de 20% te gaan behalen. Desondanks blijven de ontwikkelingen naar nul-emissie voertuigen bij sommige departementen nog achter op de doelstelling.

De Staatssecretaris  wil daarom samen met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de minister van Economische Zaken en Klimaat en de Staatssecretaris van Defensie inzetten op verbeteracties, waaronder uitbreiding van de laadinfrastructuur bij Rijksgebouwen, uitbreiding van raamcontracten en verbetering van de monitoring.

Lees ook: Oproep van zes bedrijven aan Frans Timmermans

ook verkrijgbaar in PlayStore
Print Friendly, PDF & Email