PITANE.BLUE - NIEUWS OVER MOBILITEIT
download onze app

DA NL EN FI FR FY DE EL IT NO PL PT SK ES SV TR

Deutsche Bahn onderzoekt besmettingskansen in treinen


Er is geen verhoogd risico op COVID19 voor werknemers in langeafstandstreinen van Deutsche Bahn (DB). Dit blijkt uit de eerste studie van een gezamenlijke studie van DB Fernverkehr en de Charité Research Organization. Het doel van het onderzoek, dat enkele maanden zal duren, is om wetenschappelijk gedegen kennis op te doen over het infectieproces in treinen.

De centrale vraag was of de situatie van treinbegleiders, die tijdens hun werk aan een groot aantal klantcontacten worden blootgesteld, verschilt van die van die groepen medewerkers die tijdens hun werk geen of weinig contact hebben met anderen. Van de 1.072 evalueerbare PCR-tests voor de detectie van acute infecties was slechts één medewerker positief. Alle andere testresultaten waren negatief. Bij de 1.064 evalueerbare bloedonderzoeken op antistoffen hadden de treinbegeleiders de laagste waarde met 1,3 procent. Bij de overige medewerker groepen zonder klantcontact (machinisten en onderhoudspersoneel) was dat 2,7 procent. Dit betekent: Het aandeel treinbegeleiders met bewezen SARS-CoV-2-antistoffen was in de onderzochte steekproef niet verhoogd in vergelijking met de andere beroepsgroepen.

Martin Seiler, directeur Personeelszaken van Deutsche Bahn: ‘We hebben nu de eerste wetenschappelijke bevindingen in Duitsland over de coronagebeurtenissen in treinen. Voor ons als werkgever is het belangrijk dat onze medewerkers aan boord niet worden blootgesteld aan een verhoogd risico om COVID19 op te lopen. De eerste resultaten van het onderzoek laten zien dat ons concept van bescherming en hygiëne effectief is’.    

Volgens de analyses van de Charité Research Organization (CRO) zijn er geen aanwijzingen voor een verhoogd aantal SARS-CoV-2-antilichamen, wat een indicatie is van een mogelijk verhoogd risico op infectie, voor treinpersoneel, die doorgaans aanzienlijk langere periodes in treinen doorbrengen dan passagiers op de treinen.

Berthold Huber, lid van de Raad van Bestuur van het Personenvervoer van de Deutsche Bahn: ‘We moeten nog steeds oppassen, maar over het reizen per trein hoeven we ons geen zorgen te maken. Reizen met de trein is veilig en de hygiënische en beschermende maatregelen die de federale overheid, staten en wij als DB samen hebben genomen, zijn effectief’.

Meer dan 600 willekeurig geselecteerde treinbegeleiders, meer dan 200 treinbestuurders en meer dan 200 onderhoudstechnici bij langeafstandsvervoerbedrijven in Berlijn, Hamburg, Frankfurt am Main en München namen van 29 juni tot 3 juli deel aan een eerste testfase. Op basis van de geselecteerde steekproefomvang zijn de resultaten van de toetsing representatief voor de populatie van de onderzochte werknemersgroepen. De proefpersonen werden onderworpen aan een PCR-test van neus- en keeluitstrijkjes en een antilichaamtest. Zo werd zowel de acute besmettingsstatus geregistreerd als werd nagegaan of er eerder al een coronabesmetting had plaatsgevonden. Daarnaast gebruikten de deelnemers een vragenlijst om onder meer informatie te geven over eerdere ziektes om epidemiologische bevindingen af te leiden. Het onderzoeksproject verloopt in drie fasen. Op deze manier kan ook rekening worden gehouden met eventuele toekomstige veranderingen in het besmettingspercentage. Een tweede testronde vindt plaats in oktober, en een derde staat gepland voor februari 2021.

foto boven: Mediaportaal Deutsche Bahn

Lees ook: Eurostar rijdt pas vanaf half december in de weekenden

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Je kunt ons ook bereiken via WhatsApp.
Stuur je bericht naar: +316-14792746
WhatsApp
Print Friendly, PDF & Email

0 reacties op “Deutsche Bahn onderzoekt besmettingskansen in treinen

Geef een reactie