Landen mogen zelf bepalen hoe zij omgaan met verkeersovertredingen. Wanneer je in het buitenland een verkeersovertreding begaat zal de politie meestal  bij aanhouding direct de bekeuring uitschrijven en om betaling vragen. Als je door de politie wordt staande gehouden dan kan het zijn dat je een waarborgsom moet betalen, die meestal even hoog als de boete is. Bij een zware verkeersovertreding kan de politie ter plekke je rijbewijs innemen. De buitenlandse autoriteit kan twee dingen doen met het ingenomen rijbewijs. Het rijbewijs meteen terugsturen naar de RDW of het ingenomen rijbewijs vasthouden tot de rijontzegging is opgeheven en daarna terugsturen naar de RDW.  Vandaag publiceerde de krant het Nieuwsblad onthutsende cijfers.

Ondanks aandringen blijft 37 procent van de boetes onbetaald. Maar toch proberen de zuiderburen dat geld nog te recupereren.  De voorbije twee jaar werd 48 miljoen aan onmiddellijke inningen en minnelijke schikkingen van buitenlandse verkeersovertreders ontvangen. In de praktijk had dit bedrag 29 miljoen euro méér kunnen zijn, want dat is het bedrag dat ondanks aandringen niet werd betaald. Omgerekend betaalt 37 procent, of meer dan een op de drie buitenlandse overtreders, zijn of haar boete uiteindelijk niet.

Een verkeersovertreding in het buitenland kan in Nederland worden geïnd door het CJIB. Andersom kunnen Nederlandse boetes ook in het buitenland worden geïnd. EU-lidstaten kunnen over en weer de inning van een boete overdragen aan Nederland. Voorwaarde is dat deze mogelijkheid in de nationale wetgeving van de lidstaten is opgenomen. 

Door een aantal landen worden particuliere incassobureaus ingeschakeld om de boete te innen. Dit is niet verboden, maar deze incassobureaus kunnen betaling niet afdwingen, ook al dreigen zij met het instellen van een procedure voor de rechter. Alleen het CJIB kan je verplichten tot betaling van de Europese boete.   

Lees ook: Voorgenomen stijging van 2,7% voor verkeersboetes

verkeersboete
verkeersboete in het buitenland
Print Friendly, PDF & Email