Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is voornemens om Eindhoven Airport een vergunning te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. Deze is nodig voor civiel gebruik van de luchthaven. Volgens het ministerie leiden de activiteiten van Eindhoven Airport waarvoor de vergunning is aangevraagd niet tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van de relevante Natura 2000-gebieden. Daarom acht het ministerie de activiteiten van Eindhoven Airport vergunbaar. Dat schrijft het ministerie in zijn ontwerpbeslissing die gisteren in de Staatscourant is gepubliceerd. Eindhoven Airport is tevreden met het voornemen van het ministerie van LNV.

Het ministerie acht onze activiteiten vergunbaar. Dat is een mooi startpunt om in samenspraak met de omgeving en andere betrokken partijen te blijven bouwen aan ontwikkeling van de luchthaven in balans met de omgeving.

Roel Hellemons, algemeen directeur van Eindhoven Airport Tweet

De luchthaven diende op 1 oktober een aanvraag voor een natuurvergunning in gebaseerd op het gebruik van de luchthaven conform het Luchthavenbesluit 2014. Daarin zijn op Eindhoven Airport maximaal 43.000 vliegtuigbewegingen per kalenderjaar toegestaan. De nu gepubliceerde ontwerpvergunning sluit aan op deze aanvraag. LNV gaf eerder aan dat Eindhoven Airport een vergunning op grond van de Wet natuurbescherming nodig heeft. De minister van LNV besloot in april 2020 na een handhavingsverzoek tegen het ontbreken van de vergunning dat de luchthaven de vergunning uiterlijk 1 oktober moest aanvragen.

Lees ook: Wizz Air verbindt Eindhoven met Chisinau en Boergas

taxistandplaats
taxistandplaats Eindhoven Airport
Print Friendly, PDF & Email