Uit de nieuwste cijfers van SBB blijkt dat momenteel 20.493 van de in totaal ruim 507.000 mbo-studenten op zoek zijn naar een geschikte stage of leerbaan. Vooral in de zorg en de horeca, sectoren die om verschillende redenen onder druk staan door de coronacrisis, namen de tekorten de laatste maanden verder toe. Zorgen zijn er ook over de stijging van stagetekorten voor studenten die de entreeopleiding volgen en niveau 2. Juist deze studenten hebben in deze crisis extra aandacht nodig. 

SBB is daarom blij met het Nationaal Programma Onderwijs dat het kabinet vorige week presenteerde, waarin onder andere de subsidieregeling Praktijkleren wordt opgehoogd en extra geld wordt vrijgemaakt voor het verlengen van het stageoffensief. SBB blijft er in samenwerking met onderwijs en bedrijfsleven vol op inzetten om ook in het komende studiejaar extra stages en leerbanen te werven.

Uit de actuele cijfers van SBB blijkt dat er grote verschillen in stage- en leerbaantekorten zijn tussen sectoren en regio’s. Oplopende tekorten zijn met name te zien in sectoren die ook ernstig zijn getroffen door de lockdownmaatregelen van het kabinet. Zo is het tekort in de gastvrijheid, waar onder andere horeca en toerisme onder vallen, inmiddels gestegen naar 2.195 stages en leerbanen.

meeste tekorten in zorg

De sector waar momenteel de meeste tekorten zijn, is de zorg (3.650 tekorten). Door de hoge werkdruk is er te weinig capaciteit om studenten te begeleiden. Het tekort aan deze plekken is voor mbo-verpleegkunde bijvoorbeeld met 66 procent toegenomen. Maar in regio’s wordt ook gezocht naar creatieve oplossingen. Zo is er de hybride leeromgeving waar de praktijk van de zorginstelling en het onderwijs dicht bij elkaar worden georganiseerd, zodat de begeleiding van studenten ondanks de druk op de zorg, goed en efficiënt kan plaatsvinden. Deze goede voorbeelden verdienen navolging in de hele zorg.

Lees ook: Stage lopen bij de Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland

zorgcentrum
stage lopen in de zorgcentrum
Print Friendly, PDF & Email