2020 gaat de geschiedenisboeken in als het jaar van corona. Hoe houd je in zo’n hectische tijd oog en oor voor je klanten? Dat was de grootste opgave voor de RDW in 2020. RDW’ers hebben alle zeilen bijgezet om de dienstverlening overeind te houden en klanten waar mogelijk te helpen. Tegelijkertijd is het gelukt om financieel gezond het moeilijke jaar uit te komen.

Versneller door corona

Na de uitbraak van corona heeft de RDW twee prioriteiten: de gezondheid van de RDW’ers en het zo goed mogelijk laten doordraaien van de dienstverlening. Waar mogelijk schoten we onze klanten te hulp: zo is de regeling voor het schorsen van voertuigen tijdelijk uitgebreid om bedrijven tijdens de lockdowns financieel tegemoet te komen. Corona is ook een versneller geweest voor verbeteringen in onze dienstverlening. Een voorbeeld hiervan is de nieuwe, tijdelijke importprocedure voor erkende garagebedrijven. De RDW beoordeelt aan de hand van foto’s of een importvoertuig in het Nederlandse kentekenregister wordt opgenomen. Voorheen moest elk importvoertuig in een keuringsstation worden beoordeeld. Voertuigen waarover ze twijfelen, moeten nog wel langskomen. Deze werkwijze zijn ze aan het evalueren en verbeteren en willen ze mogelijk behouden.

Veel projecten lopen door

Intussen liepen veel projecten gewoon door, zoals de registratie van landbouwvoertuigen en drones, de voorbereidingen voor de vrachtwagenheffing en het proces rondom voertuig- en verkeerveiligheid waarbij ze meedenken over de toelatingseisen van lichte elektrische voertuigen. Ook duurzaamheid blijft hoog op de agenda. Zo hebben ze in 2020 de in 2016 gestarte onderzoeken naar dieselfraude afgerond en zijn ze gestart met de implementatie van de nieuwe kaderverordening die schonere en veiligere voertuigen tot doel heeft. Ook is de RDW namens Nederland betrokken bij de ontwikkeling van de Euro 7-emissienorm, met nog strengere milieunormen, en bij onderzoek naar de slijtage van banden. En ze zijn bezig met een onderzoek naar het mogelijk opzetten van een duurzaamheidslaboratorium waar verschillende typen voertuigen op diverse eigenschappen kunnen worden getest. 

Lees ook  Vanaf 2024 rijbewijs C nodig voor duurzaam rijden met elektrische bedrijfsvoertuigen

De RDW is financieel gezond

Financieel gezien was 2020 een onzeker jaar. In het tweede kwartaal kromp de economie flink. De RDW besloot de verwachte omzetdaling op te vangen door de inzet van de reserves en door kostenverlagingen. Gelukkig herstelde de economie zich in het tweede deel van het jaar goed. Uiteindelijk hebben de coronamaatregelen de omzet van de RDW beperkt beïnvloed, want die steeg met € 6,3 miljoen ten opzichte van 2019. Dit komt vooral door een hogere omzet voor het verstrekken van documenten omdat er meer tweedehands voertuigen werden verkocht. En door hogere incidentele projectopbrengsten, zoals voor de vrachtwagenheffing en voor de registratie van onbemande luchtvaartvoertuigen (drones). Daarnaast hebben ze snel kunnen omschakelen van fysieke dienstverlening naar digitale dienstverlening waardoor de omzet op peil bleef. Het nettoresultaat van 2020 komt uit op € 11,3 miljoen. De solvabiliteit is met 54,3% op niveau, aldus de RDW op hun website. Publicatie van het jaarverslag vindt plaats onder voorbehoud van officiële goedkeuring door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Het jaarverslag 2020 is te vinden op de jaarverslagen-pagina op www.rdw.nl/over-rdw.

Lees ook: Buitenlanders betalen amper hun parkeerboetes

Print Friendly, PDF & Email