Onlangs publiceerde de Sociaal Economische Raad (SER) het ontwerpadvies “sociaal-economisch beleid 2021-2025″. De aanbevelingen in dit rapport gaan ook over de bijna 100.000 Nederlandse platformwerkers die via online platforms als Uber en Deliveroo hun diensten aanbieden en werk vinden. Toch zijn, volgens Yeni Joseph van NLdigital, platforms en platformwerkers niet betrokken geweest bij de totstandkoming van het advies. Platforms spelen in toenemende mate een belangrijke rol in de maatschappij. Op initiatief van branchevereniging NLdigital heeft een aantal platforms zich twee jaar terug verenigd in een Platformcollectief, om gesprekspartner te zijn in politieke en maatschappelijke discussies.

Helaas moeten we concluderen dat er opnieuw voor platformwerkers en platforms wordt gedacht, zonder dat er met hen is gesproken. Het Platformcollectief roept de onderhandelaars van politieke partijen en de informateur op om bij verdere uitwerking van deze aanbevelingen ook haar uitgestoken hand aan te nemen, en samen te werken aan oplossingen. Alleen op die manier kan deze groep zelfstandigen recht gedaan worden en krijgen platforms de mogelijkheid hen de bescherming te bieden waar behoefte aan is, zonder dat dit ten koste gaat van de flexibiliteit die platformwerkers zo belangrijk vinden.

Platforms hebben een belangrijke rol in de maatschappij. Er zijn inmiddels bijna 100.000 platformwerkers die hier hun diensten aanbieden en werk vinden. De rol van platforms binnen de maatschappij wordt hiermee steeds belangrijker. Op initiatief van NLdigital heeft een aantal platforms zich twee jaar terug verenigd in een Platformcollectief, juist om gesprekspartner te zijn in dit soort discussies. Helaas is deze noodzakelijke stap overgeslagen bij de ontwikkeling van de aanbevelingen in het ontwerpadvies sociaal-economisch beleid 2021-2025 dat werd gepresenteerd.

brief aan de informateur

Onlangs werd een brief verzonden door Lotte de Bruijn, directeur NLdigital, aan informateur Hamer. De middelen die het kabinet de afgelopen tijd beschikbaar heeft gesteld om de ergste economische klappen op te vangen, zijn essentieel gebleken voor het behoud van onze economische basis. Nu is het tijd om na te denken over een duurzaam herstel en verantwoorde transitie. De Europese middelen in de Recovery and Resilience Facility (RRF) en de daaraan geschetste voorwaarden zijn wat NLdigital betreft een heel goede basis. Niet voor niets vraagt Europa minimaal 20% van de middelen te gebruiken voor digitalisering en de inspanningen op dit vlak te combineren met thema’s als klimaat, duurzaamheid, vaardigheden en het bestrijden van kansenongelijkheid.

Lees ook: Eigen identiteit heeft geen Uber vergelijking nodig

Print Friendly, PDF & Email