Print Friendly, PDF & Email

Car Driver Deals reageerde nog niet op de ruim 500 claims die het advocatenkantoor Delissen Martens inmiddels namens gedupeerden hebben ingediend. De fysieke postbus van Atvangarde, het bedrijf achter Car Driver Deals, is door de vele verzonden claims inmiddels zo vol, dat zij de brieven retour ontvangen. Er hebben zich ruim 800 gedupeerden gemeld bij van Hardenbroek en dat aantal stijgt nog. 

weinig meldingen

Advocaat Olivier van Hardenbroek geeft aan dat zij namens de gedupeerden overleg hebben gevoerd met het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting en de politie. Daar werd verteld dat er door gedupeerden van Atvangarde twaalf meldingen van oplichting zijn gedaan in 22 dagen. De politie ziet vooralsnog geen aanleiding om met het kantoor een maatwerk oplossing te maken voor het doen van aangifte. Als u aangifte wilt doen, dient u zich zelf te richten tot de politie. U kunt dat doen door een afspraak te maken of door gebruik te maken van deze link

Volgens van Hardenbroek is het nog niet duidelijk hoeveel geld er te verhalen is en dus is ook nog niet zeker of gedupeerden een deel van de vooruitbetaling terug zullen krijgen. Delissen Martens schatten de kans dat men een percentage van de schade op termijn vergoed zal krijgen in als goed, maar het lijkt ook wel zeker dat niet alles terug zal komen. 

bestuurdersaansprakelijkheid

Het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid is afgerond. De conclusie is dat er voldoende redenen zijn om de bestuurders van Atvangarde en de natuurlijke personen daarachter aansprakelijk te stellen. Zij zijn doorgegaan met het aannemen van geld en het aangaan van verplichtingen nadat duidelijk had moeten zijn, dat zij die verplichtingen niet zouden kunnen nakomen. De aansprakelijkstellingen zullen deze week worden verzonden. De bestuurders en de natuurlijke personen zitten ook achter Benefit groep B.V. In die vennootschap zijn de gekochte auto’s ondergebracht. 

Benefit groep B.V. handelde ook wel onder de naam Car Driver Fleet. Benefit groep en Atvangarde en haar bestuurders en de natuurlijke personen daarachter zijn zodanig met elkaar verbonden, dat zij ook Benefit Groep aansprakelijk zullen stellen voor de schade van de gedupeerden. Ook de rol van de tussenpersoon die heeft bemiddeld bij het tot stand komen van leningen die zijn aangewend om de overeenkomst met Atvangarde (vooruit) te kunnen betalen, is nog in onderzoek.

Voor een aantal gedupeerden heeft het advocatenkantoor conservatoir derdenbeslag gelegd onder ABN AMRO, de bank van Car Driver Deals. Zij zijn nog in afwachting van de verklaring van de bank waaruit zal blijken of en hoeveel geld er is bij Car Driver Deals. Deze verklaring zullen zij naar verwachting volgende week ontvangen. Om te voorkomen dat de beslagen zouden vervallen, is inmiddels een procedure gestart tegen Atvangarde. De procedure en het beslag zijn maar voor een paar mensen. Het geld dat ze in beslag hebben genomen, komt uiteindelijk wel ten goede aan alle gedupeerden.

Lees ook: Automotive duikt in Car Driver Deals fiasco

auto's worden massaal ingevorderd