Brussel Mobiliteit heeft zopas een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd voor een ambitieus project dat de ‘snelweg’-ruimte wil omvormen tot een multimodale en groene ruimte en daar hebben zowel alle weggebruikers als de omwonenden baat bij.

Het project Parkway 21 gaat over de herstructurering van de R21 in Laken/Neder-over-Heembeek door de A12-autosnelweg om te vormen tot stadsboulevard. Het project beslaat de 3 km tussen de gewestgrens en het kanaal ter hoogte van Van Praet. De ambitie is deze belangrijke verkeersas te integreren in de stedelijke omgeving, de levenskwaliteit voor de buurtbewoners te verbeteren en de zachte mobiliteit aan te moedigen. Dit project past dus perfect in de filosofie van het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan GoodMove.

"We starten met de heraanleg van de invalswegen van Brussel. We transformeren autosnelwegen tot intermodale stadsboulevards: vlot en bereikbaar voor alle modi, groener en leefbaarder voor alle bewoners. De A12 wordt zo een groene, vlotte en leefbare toegangspoort voor iedereen."

“Dit past in de “10-minutenstad”, een project waarmee we in elke buurt zorgen voor collectieve voorzieningen zoals scholen, kinderdagverblijven, openbaar vervoer, culturele centra, sportzalen, enz. Hier is het de bedoeling de gezinnen meer ontspanningsruimte te bieden. Dankzij de reorganisatie van de wegen, worden de groene ruimtes veel beter bereikbaar voor de bewoners en daalt tegelijk de overlast van het autoverkeer”.

De rijweg wordt aangepast en zal plaats maken voor een gemengde ruimte die langs de woonwijken van Neder-Over-Heembeek loopt en de parken van Laken verbindt tot een bijna ononderbroken groene ruimte.

De pluspunten van het project:

  • inrichting van met elkaar verbonden groene zones die toegankelijk zijn voor het publiek (voordien waren de ruimtes tussen beide rijrichtingen verloren omdat ze onbereikbaar en versnipperd waren),
  • aanleg van een volledige fietssnelweg (verbinding met het fiets-GEN) dankzij een brug aan de rotonde en een fietsroute op een doorlopende groene as,
  • behoud van de autobereikbaarheid en de doorstroming met minder geluidsoverlast dankzij de nieuwe inrichting (lagere snelheid, verwijderen van verkeerslichten),
  • optimale aansluiting op de toekomstige tramlijn naar Neder-over-Heembeek, haltes bereikbaar voor minder mobiele personen.

"In cijfers gaat het om meer dan 14 hectare die rechtstreeks herwonnen worden door ze om te vormen tot een groene ruimte die zich uitstrekt over 3 kilometer en zeer goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. Met het oog op een meer stedelijke inrichting wordt het aantal rijstroken beperkt en het wegverkeer zal er toch vlotter verlopen."

Dit project wordt uiteraard gecoördineerd en vormt daardoor een aanvulling op het MIVB-project voor de toekomstige tramlijn 10 in Neder-over-Heembeek waarover het openbaar onderzoek binnenkort van start gaat.

Volgende stappen

Urban Brussels zal de aanvraag van de stedenbouwkundige vergunning nu ten gronde analyseren. Daarna worden de data van het openbaar onderzoek en de overlegcommissie bepaald. Na afloop hiervan, zal Urban een advies formuleren en eventuele voorwaarden opleggen waaraan het project moet voldoen.

Foto boven en beneden: Beeldbank Brussel Mobiliteit.

Lees ook: Brusselse regering keurt onder druk nieuw gewestelijk taxiplan goed

Het einde van de A12 in zicht door ambitieus project.
Print Friendly, PDF & Email