BLUE

Op 21 december bereikte de Vlaamse regering een akkoord rond het leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs. Vervoersmaatschappij De Lijn ging meteen aan de slag met het uitwerken van nieuwe voorstellen voor het leerlingenvervoer type buitengewoon onderwijs. Ondertussen ontvingen 276 scholen (87%) een nieuw voorstel voor het vervoer van hun leerlingen. Hiervan zijn 172 scholen, ruim de helft van alle scholen, klaar om te starten met de nieuwe planning.

Voor hun 2.732 leerlingen zijn de lange ritten weldra verleden tijd. De overige scholen ontvangen normaliter in de loop van deze week een voorstel. Na afstemming met en akkoord van de school kan De Lijn nodige bestekken voor extra vervoer in de markt zetten. Ongeveer een week later kan de nieuwe planning starten. Eén school kan reeds beroep doen op minibusjes en taxi’s voor hun leerlingen. De Dageraad in Kortessem (MPI) en OV4 Hasselt tekenden als testcase school in nauw overleg met De Lijn hun planning reeds uit, en gingen vandaag al van start.

"Het verbeteren van het leerlingenvervoer is maatwerk, dat met vele partijen samen wordt uitgewerkt. Met als uiteindelijk doel om op maat van elk kind de best mogelijke oplossing te voorzien. Dat leidt op diverse scholen al tot tevredenheid."

(Tekst loopt door onder de foto)
Eén school kan reeds beroep doen op minibusjes en taxi’s voor hun leerlingen

Vlaanderen telt 318 scholen buitengewoon onderwijs waar minstens één leerling langer dan 90 minuten enkele rit op de bus zit. In december besliste de Vlaamse Regering om 11 miljoen extra te voorzien voor bijkomende vervoermiddelen en busbegeleiding voor deze leerlingen. 276 scholen (87%) ontvingen ondertussen een nieuw voorstel voor het vervoer van hun leerlingen en met 172 scholen (54%) zijn al concrete afspraken gemaakt over de start van hun nieuwe planning. 67 scholen wensen te starten op 31 januari, 49 in februari, 42 na de Krokus en 14 nog nader te bepalen in deze periode. 

Intussen werkt De Lijn in samenspraak met de scholen verder: voor elke leerling die langer dan 90 minuten per rit op de bus zit, moet en zal er een oplossing komen op maat.  De primeur is voor de leerlingen van de Dageraad in Kortessem en Hasselt, waar vandaag de nieuwe regeling al van start gaat.

Print Friendly, PDF & Email