BLUE

Maar als we dat doen, zal de reistijd niet stijgen.

“Wie minder brandstof wil verbruiken kan perfect zelf beslissen om zijn of haar rijstijl aan te passen. Geen algemene snelheidsverlaging op onze Vlaamse autosnelwegen.” Dat twittert Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters naar aanleiding van de discussie en het opvallend voorstel van de groep experten die de federale regering adviseert over hoe ze moet omgaan met de huidige energiecrisis en economische schok van de oorlog in Oekraïne. Of de maatregel er ook door zal komen, zal natuurlijk nog moeten blijken.

De politieke partij Groen stelt voor de maximumsnelheid op de Vlaamse snelwegen te verlagen naar 100 km per uur, zoals in Nederland. Op de Brusselse Ring werd de snelheid in 2020 al verlaagd naar 100 kilometer per uur, net als op de Antwerpse. Elders zweert de Vlaamse regering bij dynamische borden, die een andere snelheidslimiet bepalen afhankelijk van het moment van de dag.

Fors minder verbruik en dus minder kosten. Minder CO2. En minder fijn stof. Er zijn veel voordelen aan een snelheidsverlaging naar 100 km per uur op de snelweg. “En paradoxaal genoeg ben je zelfs sneller op je bestemming”.

De snelheidsverlaging wordt in relatie gebracht met de stijgende benzineprijzen die volgens experten de koopkracht van burgers doet dalen. Een nieuwe maximumsnelheid moet er dan voor zorgen dat de koopkracht op peil blijft. Fors minder verbruik en dus minder kosten. Het Agentschap Wegen en Verkeer wijst erop dat je bij een lagere snelheid beter reageert op onverwachte gebeurtenissen, en dat de impact van een ongeval ook kleiner is.

Het voorstel gaat om een snelheidsverlaging naar Nederlands voorbeeld. Daar is de maximumsnelheid op autosnelwegen tussen 6 en 19 uur beperkt tot 100 km per uur. Ook voor de luchtkwaliteit is een snelheidsverlaging overigens een goede zaak. Nederland voerde de snelheidsbeperking tot 100 km per uur in om de stikstofuitstoot te beperken, en ook de CO₂-uitstoot daalt. 

Gerelateerde artikelen:
Print Friendly, PDF & Email