DVDP width=

Dit keer gaan ze met z'n allen naar Den Haag.

FNV roept alle medewerkers van alle Zorgvervoer & Taxi bedrijven op tot staken op 15 december. Ook medewerkers die in dienst zijn van een uitzendbureau. Vanwege de hoge mate van complexiteit van hun werkzaamheden worden HAP chauffeurs niet opgeroepen tot staken en alleen gevraagd mee te doen met de acties als ze geen dienst hebben. 

Eerder liet Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) in een email aan de leden weten, dat het hoopt dat vakbond FNV bij zinnen komt en besluit te stoppen met het voeren van acties, nu er een cao-akkoord op tafel ligt. Dat akkoord werd vooralsnog enkel door de leden van vakbond CNV aangenomen. De werkgeversorganisatie hoopt dan ook dat FNV besluit te stoppen met het voeren van acties. 

Centraal in het cao-akkoord dat KNV Zorgvervoer en Taxi en CNV Vakmensen op 29 november sloten staat een loonsverhoging van 8% met ingang van 1 januari 2023 en nog eens 4% per 1 januari 2024. Ook gaan de loondoorbetaling bij ziekte en de pauzeregeling veranderen ten gunste van de werknemers. FNV kon zich niet vinden in de aangeboden toezeggingen van de werkgeversorganisatie en besloot door te gaan met staken.

geen akkoord

Vakbond FNV riep eerder alle medewerkers in het hele land van Bios Groep, Citax, Connexxion, Dorenbos, Haars Groep, Munckhof, Noot, RMC, TCR, de Vlieger, Witteveen en Willemsen de Koning op om woensdag 30 november mee te doen met een 24-uurs staking. Na maandenlang onderhandelen, een petitie met 2.500 handtekeningen van chauffeurs én een 24-uurs staking op vrijdag 18 november hebben de werkgevers volgens de leden van vakbond FNV nog steeds niet door hoe het water de werknemers aan de lippen staat. 

Lees ook  KNV en CNV ondertekenen CAO zorgvervoer- en taxi

Daarom gingen ze door bij méér bedrijven en méér plekken dan de vorige keer. In Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant houden ze een centrale actiebijeenkomst en roepen alle medewerkers die wonen of werken in deze provincies op om op een centrale plek samen te komen.

Tijdens een staking gelden bepaalde regels voor werknemers en werkgevers. Zo mag er geen geweld gebruikt worden en is bedreiging niet toegestaan. Ook mag het werk van stakers niet worden overgenomen door niet-stakende collega’s of uitzendkrachten. 

(Tekst loopt door onder de foto)
Landelijke staking Taxi en Zorgvervoer

Werkgevers in het zorg- en taxivervoer (verenigd in KNV Zorgvervoer en Taxi) hebben eerder een ultieme poging gedaan om tot een nieuwe cao te komen. De werkgevers legden een verbeterd eindbod neer voor een cao. Het eindbod heeft een looptijd van achttien maanden. De cao moet ingaan op 1 januari 2023 en duurt tot en met 30 juni 2024. De werkgevers hebben wederom een loonsverhoging geboden van 8% per 1 januari 2023 en nog eens 4% per 1 januari 2024. Daarnaast stellen de werkgevers ten opzichte van het eerdere eindbod veranderingen voor met betrekking tot pauzes en de doorbetaling bij ziekte.

De werkgevers willen de huidige pauzeregeling wijzigen zodat alleen onbetaalde pauze mag worden ingehouden als deze ook daadwerkelijk genoten is. In de huidige regeling mag forfaitair maximaal 12,5% van de arbeidstijd worden ingehouden. In het nieuwe voorstel van de werkgevers wordt daarnaast bij ziekte de eerste acht weken 80% van het loon doorbetaald en vervolgens 90%, tot en met het tweede ziekte jaar. Ook vervalt de wachtdag bij de eerste ziekmelding.

Lees ook  Vijfdaagse staking in het streekvervoer na verstrijken ultimatum

Werkgevers laten verder de wens varen om terug te keren naar de oude verloondetijdregeling. Wel stellen de werkgevers voor om de huidige regeling aan te passen, zodat deze beter in de praktijk toepasbaar is. De lengte van de dienst kan in het voorstel van de werkgevers nu per dag verschillen, wat beter aansluit bij de vervoersvraag. Tegelijkertijd maakt het voorstel het voor de chauffeurs mogelijk om privé en werk beter op elkaar aan te laten sluiten. Verder stellen de werkgevers voor om de aftrek woon-werkverkeer niet toe te passen wanneer chauffeurs gebruik moeten maken van een laadpaal die ver van de eigen woning af staat.

Vanwege de te grote technische uitdagingen stellen werkgevers ten slotte voor om de voorgenomen online registratie van diensten te laten vervallen. Uiteraard blijft een urenregistratie verplicht, evenals het verplicht bieden van mogelijkheden aan het Sociaal Fonds Mobiliteit om deze registratie te controleren.

Gerelateerde artikelen:
Taxikrant
Print Friendly, PDF & Email