Geen spoed, wel politie? – 0900-8844 kost 2 cent per minuut, plus de gebruikelijke belkosten.

Een goed bereikbare en snel reagerende politie is belangrijk voor de veiligheid. Uiteraard kan dit voor noodgevallen via het alarmnummer 112, maar de bereikbaarheid van de politie is ook voor niet spoedeisende gevallen van belang. Dat laatste kost de burger naast de gebruikelijke telefoonkosten extra geld omdat het politienummer 0900-8844 op de rekening wordt afgerekend als een informatienummer.

burgerbrief

Geen spoed, wel politie? Het nummer 0900-8844 kost 2 cent per minuut, plus de gebruikelijke belkosten. Ook de politie ontkomt er helaas niet aan, naar eigen schrijven in antwoord op vragen op de burgerbrief, de balans te zoeken om enerzijds voor een ieder bereikbaar te zijn en anderzijds de kosten hiervoor niet ten koste te laten gaan van het budget voor andere zaken. Deze balans wordt nu gevonden in het bedrag van 2 cent per minuut wat in rekening wordt gebracht als iemand 0900-8844 belt. 

Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) stuurde de Tweede Kamer een afschrift van haar antwoord op de burgerbrief over de kosten van het landelijk telefoonnummer van de politie. Met enige regelmaat spreekt de minister met de politie over haar dienstverlening. Het vraagstuk rondom het omzetten van de kosten van het nummer 0900-8844 naar lokaal tarief wordt in deze gesprekken meegenomen. Sinds 2013 moeten bedrijven de kosten van het 0900-nummer dat zij gebruiken voor eigen rekening nemen. Wel is het toegestaan om een tarief per gesprek in rekening te brengen. Dit bedrag mag echter niet meer zijn dan 1 euro per gevoerd gesprek.

Lees ook  De gunning van de nieuwe basispolitievoertuigen een stap naar duurzaamheid

geen winst

Zowel vaste als mobiele bellers betalen de gebruikelijke belkosten van hun eigen provider naast het 0900-informatietarief. Het informatietarief voor 0900-8844 is begin 2022 naar beneden bijgesteld en bedraagt nu 2 cent per minuut, plus de gebruikelijke belkosten. Het informatietarief dekt de kosten die de politie maakt voor de dienstverlening via dit nummer. Op het tarief dat wordt berekend voor het bellen met het politienummer wordt geen winst gemaakt, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt bij belspelletjes of bedrijven die van een 0900-nummer gebruikmaken.

Tot 2000 was de politie voor de burger voor dergelijke gevallen telefonisch beschikbaar via een lokaal telefoonnummer. In 2000 is dit nummer vervangen door het landelijke telefoonnummer, het politienummer 0900-8844. Het grote voordeel van dit type telefoonnummer is dat men, ongeacht waar men zich bevindt in Nederland, wordt verbonden met de politie van de regio waarnaar wordt gevraagd. Dit nummer kan worden gebeld als iemand in contact wil komen met bijvoorbeeld de wijkagent of bij een algemene vraag.

Gerelateerde artikelen:
Met enige regelmaat spreekt de minister met de politie over haar dienstverlening.
DVDP width=
Print Friendly, PDF & Email