BLUE

Eén ding is duidelijk: terwijl de technologie van elektrische voertuigen zich blijft ontwikkelen, moet de laadinfrastructuur zich even snel ontwikkelen om bij te blijven.

De parking van Delhaize in Wondelgem krijgt binnenkort een elektrische impuls want drie nieuwe laadpalen worden daar geïnstalleerd. Aanbieder Electra kreeg groen licht om zeven parkeerplekken om te bouwen tot zes plaatsen exclusief voor elektrische voertuigen. Dit is slechts het begin van een grotere samenwerking tussen Electra en Delhaize. De supermarktketen heeft plannen om zo’n 1.800 (snel)laadpunten te faciliteren op hun parkeerterreinen.

Ook de Delhaize in de Botestraat zal binnenkort over deze faciliteiten beschikken. Deze laadpunten staan niet alleen open voor klanten van Delhaize, maar kunnen ook door buurtbewoners worden gebruikt. Dat is een welkome aanvulling, aangezien openbare laadpalen nog steeds een zeldzaamheid zijn, ondanks de groeiende behoefte.

De groei van elektrisch rijden is onmiskenbaar en de infrastructuur zal zich moeten aanpassen. Samenwerkingen zoals die tussen Delhaize en Electra zijn een stap in de goede richting, maar er is nog een lange weg te gaan om aan de groeiende behoefte te voldoen.

In de afgelopen jaren heeft de elektrische autorevolutie zich in een snel tempo voortgezet. Consumenten zijn zich steeds meer bewust van de milieu-impact van traditionele brandstofvoertuigen en kijken naar duurzamere alternatieven. Overheden over de hele wereld geven subsidies en belastingvoordelen om de aankoop van elektrische auto’s aan te moedigen. Toch is de infrastructuur voor laadoplossingen nog niet op gelijke voet met de toenemende vraag.

(Tekst loopt door onder de foto)

Een samenwerkingsmodel tussen verschillende stakeholders – gemeenten, nutsbedrijven, vastgoedontwikkelaars en bedrijven zoals Delhaize kunnen voor een efficiëntere implementatie en spreiding van laadpalen zorgen.

In de stedelijke gebieden waar je een hogere dichtheid van laadpalen zou verwachten, klagen bestuurders van elektrische auto’s over het gebrek aan beschikbare oplaadpunten. En wanneer ze een laadpaal vinden, is deze vaak bezet. De opkomst van elektrische auto’s heeft echter ook geleid tot enige spanning in residentiële gebieden. Bezorgde bewoners maken bezwaar tegen de komst van laadpalen, voornamelijk vanwege de toenemende parkeerdruk. Dit benadrukt het belang voor steden om beleid, vergunningen en financiering te formuleren voor private laadoplossingen.

recreatie

Het probleem beperkt zich niet alleen tot residentiële gebieden maar ook in de vakantieparken. Recreatieondernemers merken de groeiende vraag maar lopen achter de feiten aan. Vakantiegangers die elektrisch rijden, proberen vaak de kosten te besparen door hun auto ‘gewoon’ in het stopcontact van hun vakantieverblijf te pluggen. Hoewel dit voor de toerist gratis is, brengt het voor de ondernemer extra kosten met zich mee. Bovendien zijn hun elektriciteitsnetwerken er niet altijd op berekend. Er is een duidelijke behoefte aan meer laadpunten in vakantieparken en andere recreatieve gebieden.

overbelasting

Een ander zorgpunt is de overbelasting van ons elektriciteitsnetwerk. Initiatieven zoals We Drive Solar proberen dit aan te pakken met bidirectioneel laden. Dit betekent dat elektrische auto’s niet alleen stroom kunnen opnemen, maar deze ook kunnen terugleveren. Op deze manier kunnen auto’s overdag overtollige energie van zonnepanelen opslaan en deze ’s avonds terugleveren aan het net of huizen. Hiermee wordt niet alleen de overbelasting van het netwerk verminderd, maar het biedt autobezitters ook financiële voordelen.

educatie

Er is ook een duidelijke behoefte aan educatie. Veel mensen zijn nog onbekend met de nuances van elektrisch rijden en het opladen van voertuigen. Het is cruciaal dat ze begrijpen hoe laadsystemen werken, de voordelen van bidirectioneel laden, en waarom het niet ideaal is om hun auto’s simpelweg in een gewoon stopcontact te steken, zowel voor de veiligheid als voor de efficiëntie van het elektriciteitsnet.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email