BLUE

De aanpassing zou ook kunnen leiden tot een herwaardering van parttime en freelance arbeid, die vaak onder verschillende loonstructuren vallen.

Op 1 januari 2024 zullen er ingrijpende veranderingen plaatsvinden in de Nederlandse arbeidsmarkt als het gaat om de structuur van het minimumloon. Een verhoging van het wettelijk minimumloon met 3,75% zal op die datum in werking treden, waardoor het bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder op € 13,27 per uur komt te liggen. Maar deze reguliere indexatie, die elke zes maanden plaatsvindt in lijn met de cao-lonen, is niet het enige dat de aandacht trekt. Het kabinet introduceert namelijk ook een geheel nieuwe wet voor het minimumuurloon, die het wettelijk minimumloon voor dag-, week- en maandlonen zal vervangen.

uniform minimumuurloon

In plaats van verschillende minimumlonen voor verschillende arbeidstijden, zal er voortaan één uniform minimumuurloon gelden waar alle werknemers in Nederland recht op hebben. Het daadwerkelijke maandloon van een minimumloonverdiener wordt hiermee bepaald door het feitelijke aantal uren dat is gewerkt. Dit betekent dat de ongelijke situatie waarbij minimumloonverdieners die 40 uur per week werken, minder verdienen per uur dan degenen die 36 uur werken, tot het verleden behoort. Deze verandering in de wetgeving is het resultaat van het initiatiefwetsvoorstel ingediend door Tweede Kamerleden Kathmann en Maatoug.

(Tekst loopt door onder de foto)

Met de introductie van een uniform minimumuurloon wordt het eenvoudiger om een eerlijke vergelijking te maken tussen fulltime en parttime werk, wat de deur kan openen naar meer evenwichtige arbeidsrelaties en -voorwaarden.

Hoewel de nieuwe regelgeving voordelen heeft, zoals het aanpakken van loonongelijkheid, zal de implementatie ervan ook uitdagingen met zich meebrengen. Bedrijven en organisaties zullen mogelijk hun salarisadministraties, arbeidscontracten en cao’s moeten aanpassen om aan de nieuwe wet te voldoen. Om de betrokken partijen te ondersteunen, heeft het kabinet een kennisdocument uitgebracht, genaamd ‘Wettelijk Minimumuurloon 2024‘, dat als leidraad dient bij de voorbereidingen op de invoering van de nieuwe wet.

Het nieuwe minimumuurloon zal ook gevolgen hebben voor jongere werknemers, hoewel de details hiervan nog nader uitgewerkt moeten worden. Informatie hierover en over andere aanverwante bedragen kunnen gevonden worden op de specifieke pagina ‘Bedragen minimumloon‘.

Gerelateerde artikelen:
3MAAND
Print Friendly, PDF & Email