Uit de recentste studie van ITF blijkt dat aan de mobiliteitsvraag in de derde stad van Frankrijk kan worden voldaan door gedeelde mobiliteit en het openbaar vervoer, waardoor particuliere voertuigen worden teruggebracht tot slechts 5% van het modale aandeel. Het rapport onderzoekt hoe nieuwe gedeelde diensten de mobiliteit in Metropoolregio Lyon kunnen veranderen. 

Het presenteert simulaties voor vijf verschillende scenario’s waarin verschillende opties voor gedeeld vervoer particuliere auto’s in de metropool Lyon vervangen. De simulaties bieden inzicht in hoe gedeelde mobiliteit congestie, transport broeikasgasemissies (CO2) en vrije openbare ruimte kan verminderen. De analyse kijkt ook naar de kwaliteit van de dienstverlening, de kosten en de toegang van burgers tot kansen. Verder onderzoekt het rapport de interactie van gedeelde mobiliteitsdiensten met openbaar vervoer en de optimale operationele voorwaarden voor de transitie.

De simulaties bieden inzicht in hoe gedeelde mobiliteit congestie, CO2-uitstoot en vrije openbare ruimte kan verminderen. De analyse kijkt ook naar de kwaliteit van de dienstverlening, de kosten en de toegang van burgers tot kansen. De interactie van gedeelde mobiliteitsdiensten met openbaar vervoer en optimale operationele voorwaarden voor de transitie worden ook onderzocht. 

De bevindingen bieden beslissers het bewijs om de kansen en uitdagingen van nieuwe gedeelde vervoersdiensten af te wegen. Het rapport maakt deel uit van een reeks onderzoeken naar gedeelde mobiliteit in verschillende stedelijke en grootstedelijke gebieden. Gedeelde mobiliteit in deze studie verwijst naar geoptimaliseerde on-demand transportdiensten die worden gedeeld tussen gebruikers. 

Het rapport over de metropoolregio Lyon maakt deel uit van een reeks onderzoeken naar gedeelde mobiliteit in verschillende stedelijke en grootstedelijke contexten. Dit is het eerste rapport van het International Transport Forum (ITF) over gedeelde mobiliteit, waarin ook de inzet van de gedeelde diensten via carpooling wordt onderzocht. Eerdere ITF-onderzoeken hebben aangetoond dat gedeelde mobiliteit het potentieel heeft om burgers een flexibele en comfortabele vervoerswijze te bieden en tegelijkertijd de congestie en CO2-uitstoot te verminderen.

Lees ook  Roltrappen op Utrecht Centraal werken weer

International Transport Forum

Het International Transport Forum is een intergouvernementele organisatie met 60 lidstaten. Het fungeert als denktank voor transportbeleid en organiseert de jaarlijkse top van transportministers. ITF is de enige wereldwijde instantie die alle vervoerswijzen dekt. De ITF is politiek autonoom en administratief geïntegreerd met de OESO.

Lees ook: Eurostar en Thalys gaan met hoge snelheid fuseren

Lyon Center
Print Friendly, PDF & Email