AppStores

Wanneer het nieuwe besluit van kracht is, zullen lokale besturen opnieuw vergunningen en bestuurderspassen kunnen uitreiken

Binnenkort zullen taxibedrijven opnieuw de mogelijkheid hebben om nieuwe vergunningen en bestuurderspassen aan te vragen bij lokale overheden. De Vlaamse regering heeft het uitvoeringsbesluit van het Taxidecreet hersteld, nadat het eerder was vernietigd door de Raad van State. Zodra het nieuwe besluit is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, zal het van kracht worden. 

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zal de taxisector, lokale overheden en andere betrokken partijen informeren zodra dit plaatsvindt. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters, verklaarde: “Taxi’s spelen een belangrijke rol in onze mobiliteit. We hebben daarom alle inspanningen geleverd om zo snel mogelijk een aangepast besluit te laten ingaan, in het belang van de sector. Ik ben verheugd dat we daarin zijn geslaagd.”

vernietiging

Op 30 maart 2023 heeft de Raad van State het uitvoeringsbesluit van het Taxidecreet vernietigd na een verzoekschrift tot nietigverklaring dat werd ingediend door de taxisector zelf. De vernietiging van het besluit vond plaats op zuiver procedurele gronden. Als gevolg hiervan waren zowel de exploitatievoorwaarden van het besluit als de procedures voor het verkrijgen van vergunningen en bestuurderspassen niet langer van kracht.

(Tekst loopt door onder de foto)
Minister Lydia Peeters

“Wanneer het nieuwe besluit van kracht is, zullen lokale besturen opnieuw vergunningen en bestuurderspassen kunnen uitreiken. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken zal de taxisector en de lokale besturen op de hoogte brengen wanneer het nieuwe besluit in werking treedt. We hopen op een snelle publicatie in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd waarna deze automatisch in werking treedt”, duidt minister Peeters.

Taxibestuurders en -exploitanten die reeds in het bezit waren van een geldige bestuurderspas en vergunningen konden hun werkzaamheden blijven uitvoeren in overeenstemming met het decreet betreffende het individueel bezoldigd personenvervoer. Ondanks de vernietiging van het uitvoeringsbesluit bleven hun vergunningen en bestuurderspassen geldig.

Lees ook  Vlaanderen maakt ombouw naar elektrische voertuigen mogelijk

Vlaams minister Lydia Peeters heeft zich maximaal ingespannen om het besluit zo snel mogelijk te herstellen, met het oog op het belang van de taxi-industrie. Bij elke stap is er aangedrongen op spoed. Vandaag heeft de Vlaamse Regering definitieve goedkeuring gegeven om de taxiwetgeving te herstellen. Nu rest alleen nog het wachten op de publicatie in het Belgische Staatsblad voordat het nieuwe besluit van kracht wordt.

In afwachting van de inwerkingtreding van het herstelbesluit heeft de Vlaamse Regering in mei een besluit goedgekeurd waardoor taxi-exploitanten een overbruggingslening kunnen aanvragen via VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse overheid). Bedrijven die door de tijdelijke vernietiging in financiële problemen komen, kunnen een beroep doen op een overbruggingslening bij VLAIO. Meer info: www.vlaio.be/overbruggingslening.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email