BLUE

VanMoof's faillissement laat zien hoe snel het tij kan keren, zelfs voor degenen die als groeiparels worden beschouwd.

De Amsterdamse rechtbank heeft het bekende elektrische fietsenmerk VanMoof failliet verklaard. Deze beslissing werd bevestigd door de oprichters in een interne mededeling aan hun medewerkers. Het bedrijf worstelde al enige tijd met financiële problemen en ontving slechts een week geleden uitstel van betaling.

Een bron van aanzienlijke financiële lekkage voor het bedrijf waren de kosten van de reparaties, aangezien een groot aantal geleverde fietsen defecten vertoonde. Complicerend hierbij was dat de communicatielijnen van het bedrijf vaak down waren, wat de interactie tussen de klant en het bedrijf hinderde. Het resultaat was dat klanten die erin slaagden een afspraak te maken, vaak maanden op hun reparaties moesten wachten.

(Tekst loopt door onder de foto)

In de interne mededeling bedankten de oprichters, Taco en Ties Carlier, hun toegewijde medewerkers voor veertien jaar dienstverband.

In de interne mededeling bedankten de oprichters, Taco en Ties Carlier, hun toegewijde medewerkers voor veertien jaar dienstverband. De curatoren zijn nu belast met het vinden van potentiële kandidaten om een doorstart mogelijk te maken en de reparatiediensten te herstarten.

Met de definitieve sluiting van VanMoof is het noodzakelijk dat een andere entiteit de productie van onderdelen overneemt om de levensduur van de bestaande elektrische fietsen te garanderen. Het is een bitterzoet einde voor een merk dat ooit vooraanstaande was in de elektrische fietsrevolutie in Nederland.

surseance

Het uitstel van betaling, ook wel surseance van betaling genoemd, dat werd aangevraagd door VanMoof, was een belangrijk teken dat het bedrijf in ernstige financiële moeilijkheden verkeerde. Dit juridische proces wordt vaak gezien als de laatste stap voordat een bedrijf failliet wordt verklaard en is bedoeld om bedrijven wat ademruimte te geven om hun financiële zaken op orde te krijgen. De curatoren gaan op zoek naar kandidaten voor een doorstart, zodat ook reparaties weer kunnen worden uitgevoerd. Naast mr. J.A.H. Padberg is mr. R.P.A. de Wit ook benoemd als bewindvoerder.

Kwikfit

Ook nasleep van het faillissement (Strida Europe Vanmoof) van elektrische fietsfabrikant VanMoof voor de herstellingen. KwikFit, dat enkele weken geleden begon met het onderhoud en de reparaties van VanMoof-fietsen, meldt dat het nu zonder de specifieke VanMoof-onderdelen zit. Deze ontwikkeling brengt een nieuwe reeks problemen met zich mee voor eigenaren van VanMoof-fietsen. Het bedrijf  kan nog wel dingen doen waar geen specifieke VanMoof-onderdelen voor nodig zijn, zoals reparatie van banden, vervanging van remmen en onderhoudsbeurten.

Gerelateerde artikelen:
EVI.
Print Friendly, PDF & Email