BLUE

Na de nieuwe verkeersmaatregel op De Clercqstraat is straks de stad in geen optie meer.

De gemeente Amsterdam zet een volgende stap in haar mobiliteitsbeleid door een knip te introduceren in de De Clercqstraat, specifiek ter hoogte van de Da Costakade in West. De bedoeling is dat automobilisten vanaf dat punt het centrum niet meer in kunnen rijden. Echter, het stadscentrum uitrijden blijft wel mogelijk.

De gemeente heeft de knip aangekondigd als onderdeel van haar streven om de stad veiliger te maken voor haar bewoners en bezoekers. Toch zijn niet alle ondernemers te spreken over dit nieuwe initiatief. De exacte datum van implementatie van de knip is nog onbekend, maar wat wel duidelijk is, is dat de voorbereidende werkzaamheden zullen starten na de zomer van 2024.

Deze specifieke verkeersmaatregel maakt deel uit van het grotere renovatieproject ‘de Oranje Loper’. Centraal in dit project staat onder andere de werkzaamheden aan brug 108, die de De Clercqstraat overspant en zo de beide Da Costakades met elkaar verbindt. Een speciaal geplaatste paal zal autoverkeer de toegang tot het centrum ontzeggen. Tijdens de renovatie wordt ook het wegdek vernieuwd, en er zal tevens een speciale fietsstraat gerealiseerd worden tussen de Elisabeth Wolffstraat en de Nassaukade. Als aanvulling op deze maatregelen wordt de maximumsnelheid in dit gebied teruggebracht naar 30 kilometer per uur.

De gemeente is optimistisch en verwacht dat, na een aanpassingsperiode, het doorgaand verkeer kiest voor een andere route via de ring A10, of wellicht via de Bilderdijkstraat. Deze verandering is mede ingegeven door de enorme drukte veroorzaakt door fietsers die dagelijks van dit gebied gebruikmaken. Door in te grijpen hoopt de gemeente een verkeersveilige omgeving te creëren waar trams vlot kunnen doorrijden en waar fietsers en voetgangers zich in een meer ontspannen setting kunnen bewegen.

Lees ook  Amsterdamse wethouders omarmen coöperatieve taxiwereld

Het besluit van de gemeente sluit aan bij eerdere uitspraken van bedrijfseconoom en lector City Logistics aan de Hogeschool van Amsterdam, Walther Ploos van Amstel. Zoals eerder genoemd, wees hij op de noodzaak van een integrale visie op mobiliteit en de openbare ruimte in Amsterdam. Het is duidelijk dat de stad een nieuwe weg inslaat met haar mobiliteitsbeleid, waarbij de knippen, zoals die op de Weesperstraat en nu De Clercqstraat, als mogelijke waterscheidingen fungeren tussen het oude en nieuwe beleid.

(Tekst loopt door onder de foto)

Verantwoordelijke voor deze portefeuille Melanie van der Horst verwacht dat ruim 100 bruggen in de stad niet voldoen aan landelijke gewichtseisen.

Uit recent onderzoek van de gemeente Amsterdam blijkt dat de constructie van 33 stadsbruggen niet voldoet aan de landelijke gewichtseisen voor zwaar verkeer. Daarnaast bestaat het vermoeden dat nog eens 103 bruggen eveneens niet aan deze eisen voldoen. Verder is uit het onderzoek naar voren gekomen dat 149 kademuren in de loop der jaren aanzienlijk zijn verschoven.

Deze alarmerende bevindingen zijn opgenomen in een brief aan de gemeenteraad van wethouder Melanie van der Horst, die verantwoordelijk is voor deze portefeuille. Van der Horst benadrukte dat niet alle 136 bruggen die vermoedelijk niet aan de gewichtseisen voldoen, vervangen hoeven te worden. De oorzaak hiervan ligt in de verouderde beoordelingsmethode die tot nu toe is gebruikt. De gemeente zal met een vernieuwde beoordelingsmethode gaan vaststellen welke bruggen daadwerkelijk aan vervanging toe zijn.

Een bijkomend probleem is de aanhoudende inflatie, waardoor de uitvoeringskosten stijgen. Hierdoor kan de gemeente minder werkzaamheden uitvoeren voor hetzelfde budget. Van der Horst geeft aan dat het voor de gemeente een complexe ‘puzzel’ wordt om de uitvoering van projecten en de planning in goede banen te leiden en tegelijkertijd de kosten beheersbaar te houden.

Lees ook  Het is aan de kiezers om te beslissen welke afslag in mobiliteit we nemen

De bevindingen uit het onderzoek werpen nieuwe uitdagingen op voor de hoofdstad. Het onderhoud en de veiligheid van infrastructuur zijn cruciaal voor de leefbaarheid en bereikbaarheid van de stad. Met de recente aankondiging van verkeersmaatregelen, zoals de geplande knip in de De Clercqstraat, blijft de infrastructuur van Amsterdam hoog op de stedelijke agenda staan. De gemeente zal nu strategische beslissingen moeten nemen over welke bruggen prioriteit hebben en hoe zij de financiële middelen het beste kan alloceren om de veiligheid en functionaliteit van de stad te waarborgen.

Gerelateerde artikelen:
regie
Print Friendly, PDF & Email