AppStores

Volt ziet een toekomst waarin we verschillende vervoersmiddelen combineren, van regionale en internationale treinverbindingen tot fietsen en deelauto's.

Het Nederlandse politieke landschap heeft er een nieuwe speler bij die hoge ambities heeft op het gebied van mobiliteit: Volt. Wij onderzochten Volt’s mobiliteitsstrategie en kijken hoe deze zich verhoudt tot de huidige beleidsdoelstellingen. Een van de meest opvallende punten van Volt is de ambitie om zowel Nederland als Europa klimaatneutraal te maken in 2040. Dit versnelt het bestaande doel van het huidige, demissionaire kabinet, dat streeft naar klimaatneutraliteit in 2050.

Volt wil dat Schiphol vanaf 2026 maximaal 400.000 vluchten per jaar faciliteert. Ze willen ook de vliegbelasting verhogen, vooral voor korte en middellange afstanden, en pleiten voor duurzamere luchtvaartopties.

Volt wil korteafstandsvluchten en privéjets volledig verbieden, een beleid dat ongetwijfeld gevolgen zal hebben voor de luchtvaartsector. Daarnaast staat Volt achter een significante vermindering van het aantal vluchten dat Schiphol mag faciliteren, en wil dat Luchthaven Lelystad gesloten blijft. Volt is resoluut in zijn beslissing om fossiele subsidies stop te zetten en korteafstandsvluchten en privéjets te verbieden. Ze zien mobiliteit als een cruciaal onderdeel van de samenleving en vinden dat dit voor iedereen beschikbaar moet zijn, niet alleen voor mensen in dichtbevolkte gebieden of met een hoger inkomen.

Om dit te bereiken, focust de partij op een breed scala aan vervoersmogelijkheden. Ze pleiten voor het naadloos combineren van verschillende (deel)vervoermiddelen in een reis van deur-tot-deur. Ook moet er een nieuw tarievenstelsel komen voor het openbaar vervoer, met meer differentiatie in de kosten om het combineren van vervoermiddelen aantrekkelijker te maken. Mobiliteit is volgens Volt een cruciaal element voor sociale inclusie. Het openbaar vervoer moet voor iedereen toegankelijk zijn, ongeacht hun locatie of inkomen. Daarom pleit de partij voor een nieuw tarievenstelsel dat het dubbele instaptarief bij wisselen van trein naar ander OV laat vervallen.

In minder dichtbevolkte gebieden moeten alternatieve oplossingen zoals deelvervoer en shuttlebusdiensten gesubsidieerd worden. Op trajecten met veel woon-/werkverkeer, waar de trein geen goede optie is, wil Volt investeren in busstroken op de snelweg voor snelle busverbindingen. Op routes met veel woon-werkverkeer, waar de trein geen goede optie is, wil Volt investeren in speciale busbanen op de snelweg. Ze noemen de Brabant-liner tussen Breda en Utrecht als een goed voorbeeld. Ook willen ze een betrouwbaar netwerk van hogesnelheidstreinen en nachttreinen door heel Europa.

Lees ook  SGP zet naast traditionele waarden in op mobiliteit en infrastructuur

Volt's mobiliteitsvisie is een uitgebreid en ambitieus plan dat verder gaat dan alleen de vervanging van fossiele brandstoffen. Ze kijken naar de gehele mobiliteitsketen en streven naar een duurzame, toegankelijke en flexibele vervoersinfrastructuur voor iedereen.

Volt ziet veel potentie in de aanleg van een Europees netwerk voor hogesnelheidstreinen en nachttreinen. Deze treinen zullen niet alleen Nederlandse steden en dorpen verbinden, maar ook andere Europese steden. Volt wil nieuwe spoorlijnen aanleggen tussen veelgebruikte routes zoals Den Haag-Frankfurt en Rotterdam-Berlijn. Volt wil het onderhoud en de ontwikkeling van treinmaterieel financieren uit heffingen voor autorijden en luchtvaart. Ze willen ook investeren in onderzoek naar veelbelovende technologieën, zoals de hyperloop.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: Volt - Laurens Dassen

Volgens Volt wordt autorijden in de toekomst anders. We gaan vaker de trein, bus of (elektrische) fiets pakken. Volt wil stimulansen bieden voor het kopen van elektrische auto’s en wil dat alle zakelijke leaseauto’s vanaf 2026 uitstootvrij zijn. Elektrisch rijden en deelauto’s zullen de norm worden. Verder wil Volt de verkoop van nieuwe fossiele motoren vanaf 2030 verbieden.

van bankier tot politicus

Laurens Dassen, 37 jaar oud en geboren in Eindhoven, vertegenwoordigt een nieuwe generatie in de politiek. Opgegroeid in het kleine Brabantse dorpje Knegsel, is zijn levensloop tot nu toe allesbehalve klein gebleven. Na zijn studie bedrijfskunde belandde hij bij ABN AMRO, waar hij zich toelegde op risicobeheersing en compliance. Maar zijn werk bij de bank zou een zijspoor blijken, toen hij in 2018 besloot zich aan te sluiten bij Volt.

Voor Laurens was zijn beslissing om zijn baan op te zeggen en voltijds te gaan voor Volt niet zozeer een carrièrekeuze, maar meer een roeping. Hij maakte zich ernstige zorgen over de opkomst van nationalistische en populistische bewegingen, zowel in Nederland als daarbuiten. Brexit en de verkiezing van Donald Trump waren voor hem niet alleen politieke fenomenen, maar symptomen van een dieper liggende kloof in de samenleving.

Lees ook  Gent neemt het voortouw in het balanceren van stedelijke parkeerbehoeften met flexparkeren

In een tijd waarin het makkelijk is om cynisch te zijn, biedt Laurens een hoopvol en realistisch alternatief. Zijn leiderschap bij Volt staat voor een visie op een wereld die samenkomt om de uitdagingen van vandaag en morgen aan te gaan.

Het was de nieuwe energie van Volt die Laurens over de streep trok. Hij las over een jonge generatie die verder keek dan de grenzen van hun eigen land en die een Europese partij wilde oprichten. Zijn enthousiasme bracht hem ertoe om niet alleen lid te worden, maar ook een leidinggevende rol te spelen binnen de partij. Als voorzitter heeft hij het gedachtegoed en de organisatie mede vormgegeven, en in deze rol zet hij zijn zorgen om in constructieve actie.

Laurens Dassen is meer dan een politicus; hij is een vertegenwoordiger van een generatie die de complexiteit van de moderne wereld erkent en die gelooft in samenwerking en eenheid als het antwoord op de problemen van vandaag. Hij is niet bang om zijn comfortzone te verlaten, om zijn handen vuil te maken en om te werken aan de grote transities die de wereld doormaakt.

Gerelateerde artikelen:
regie
Print Friendly, PDF & Email