BLUE

De cijfers liegen er niet om. De overheid investeert in veiligere kruispunten en schoolroutes, en de resultaten beginnen zichtbaar te worden.

Vlaanderen kan zich op de borst kloppen als het gaat om verkeersveiligheid op de gewestwegen. Met 1.728 kruispunten onder haar beheer, maakte Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters bekend dat bijna 93% van deze kruispunten gedeeltelijk conflictvrij of beveiligd zijn. Het cijfer kwam aan het licht tijdens een vergadering van de commissie in het Vlaams Parlement.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hanteert een actieplan waarmee jaarlijks 125 kruispunten worden gescreend en aangepast. Tot op heden zijn er al 816 van de 1.728 lichtengeregelde kruispunten in overeenstemming gebracht met de principes van dit Actieplan Verkeerslichten. Lydia Peeters legt uit dat Vlaanderen verscheidene initiatieven neemt om de veiligheid te verhogen. “Jaarlijks maken we gemiddeld zo’n 125 kruispunten maximaal conflictvrij, dat is één kruispunt om de drie dagen,” zei ze.

Het indrukwekkende cijfer is des te relevanter als je bedenkt dat er in 2022 een recordaantal van 142 kruispunten volledig conflictvrij werd gemaakt. Maar de focus ligt niet alleen op de kruispunten. Er worden jaarlijks aanpassingen doorgevoerd aan de lichtenregeling van 350 tot 400 kruispunten op basis van meldingen en andere beslissingen.

(Tekst loopt door onder de foto)

Hoewel het Actieplan Verkeerslichten de aandacht trekt, mogen we de lokale inspanningen niet vergeten.

En de verkeersveiligheid beperkt zich niet tot de gewestwegen. Vlaamse steden en gemeenten hebben de afgelopen vier jaar ongeveer 1.500 schoolomgevingen en 102 schoolroutes veiliger gemaakt. Voor deze inspanningen is bijna 9 miljoen euro aan Vlaamse subsidies verstrekt.

Lees ook  Bolt verhoogt veiligheid door opname van gesprekken tijdens de rit

Een subsidie is bedoeld voor kleine, snel uitvoerbare maatregelen zoals verkeerssignalisatie en kleine infrastructuurprojecten. Steden en gemeenten kunnen elk kalenderjaar één subsidieaanvraag indienen voor maximaal 10 schoolomgevingen.

In de nabije toekomst worden nog meer schoolomgevingen veilig gemaakt. Er lopen momenteel 77 dossiers voor 297 veilige schoolomgevingen, waarvoor Lydia Peeters 2,1 miljoen euro aan subsidie heeft gereserveerd. Daarnaast zijn er 73 steden en gemeenten die een dossier hebben voor het veiliger maken van 229 schoolroutes, met een budget van bijna 10 miljoen euro aan voorziene subsidies.

Gerelateerde artikelen:
Chiron
Print Friendly, PDF & Email