Print Friendly, PDF & Email
[responsivevoice_button voice="Dutch Female" buttontext="lees voor"]

De economische en maatschappelijke gevolgen van de coronacrisis worden in personenvervoer voor iedereen nu ernstig voelbaar en de euforie die er was door geluiden van 80% doorbetaling bij stilstand van contractvervoer, tempert meer en meer gezien dit steeds meer onder druk komt te staan ondanks de ‘lobby‘ van de branchevereniging en vakbonden.

KNV komt te laat in actie

Veel positieve reacties uit onderzoek binnen de leden op dat wat KNV doet voor en communiceert met haar leden, maar ook behoorlijke kritiek dat KNV te laat in actie komt. Leden vragen meer zichtbaarheid van de sector in de media. 

Al maanden komt KNV met hetzelfde verhaal naar de leden. Uit onderzoek blijkt dat ondernemers het raar vinden dat de diverse brancheverenigingen of Horeca magnaten soms dagelijks te zien zijn op TV om een noodkreet te laten horen aan de politiek. 

“We zien KNV te weinig in de media of praatprogramma’s zoals Op1, Goedemorgen Nederland (WNL) of Beau (RTL4), ondanks de bedrijfstak goed is voor een jaarlijkse omzet van ongeveer 1 miljard euro, waarvan ongeveer bijna 700.000 euro zorgvervoer is. Het media landschap is groter dan de eigen website en nieuwsbrief.”

kinderopvangorganisaties

Zo besloot het BMK (Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang) om geen gehoor te geven aan de oproep om 80% door te betalen en besloot niet landelijk op te roepen onder de aangesloten organisaties voor een dergelijke compensatie. De beoordeling ligt bij de kinderopvangorganisatie zelf en vervoerders kunnen individueel een appel doen op de organisatie waarmee ze overeenkomsten hebben afgesloten. Het is aan de beoordeling zelf van de organisatie hierin mee te gaan op basis van hun eigen financiële situatie.

“De kinderopvangorganisaties hebben de afgelopen maanden een deel van de omzet zien verdwijnen en hoewel er een compensatieregeling is moeten zij van dat bedrag ook de ouders terug betalen. Feitelijk is er dus bij veel organisaties de afgelopen tijd ook een (fors) inkomstenverlies en sommige van de organisaties geven aan moeite te hebben om het hoofd dit jaar zelf boven water te houden.”, aldus het BMK in een reactie.

UWV gaat niet mee met de 80% doorbetaling

Lees ook  Premier: buitenlandse media reageren verbaasd op keuze voor Dick Schoof

Ook het UWV liet weten niet mee te gaan met de 80% doorbetaling. Op de website wordt aangegeven dat UWV geen aanvullende maatregelen treft of kan treffen voor taxibedrijven ondanks de bijzondere omstandigheden. UWV financiert rechtstreeks aan de klanten en alleen voor de ritten die zijn gemaakt. Zij zien geen ruimte om hier op een andere manier gehoor aan te geven, en dus in te gaan op het verzoek om ook voor deze niet gemaakte ritten 80% te blijven doorbetalen.

Gemeenten, zorginstellingen, verzekeraars en andere opdrachtgevers moeten uitgevallen ritten in het zorgvervoer ook gedurende juni, juli en augustus door blijven betalen om dreigende faillissementen in het zorgvervoer te voorkomen. Die dringende oproep doen vakbonden FNV en CNV Vakmensen en  KNV. 

Lees ook: Taxisector komt met eigen protocol en wacht niet op RIVM

geschikt voor de Vlaamse markt