Op 17 maart organiseert Brussel Mobiliteit het Salon van de Schoolvervoerplannen. Daar zal nagegaan worden wat het resultaat is van 15 jaar samenwerking met en ondersteuning van Brusselse scholen voor het overstappen naar actieve mobiliteit.

Met een Schoolvervoerplan krijgt een school een beter zicht op haar huidige mobiliteitssituatie en kan ze zich laten begeleiden bij het ontwerpen, uitvoeren en evalueren van acties om actievere en veiligere verplaatsingen aan te moedigen. Brussel Mobiliteit ondersteunt al 15 jaar scholen die in dit proces stappen. Sinds 2006 zijn al 490 schoolvestigingen (2/3 van alle Brusselse scholen) gestart met een Schoolvervoerplan en vandaag zijn er 250 nog steeds actief mee bezig.
 
Het resultaat? 

 

Vandaag gebruikt 62% van de leerlingen in het basisonderwijs en 84% van de leerlingen in het middelbaar onderwijs voor woon-schoolverplaatsingen ten minste 1 dag op 2 een ander vervoermiddel dan de wagen. Brussel Mobiliteit wil deze percentages tegen 2030 optrekken tot respectievelijk 70% en 90%. Deze ambitie sluit aan bij de doelstellingen voor een ‘actievere’ mobiliteit in het gewestelijk mobiliteitsplan Good Move. Ze draagt ook bij tot een groter concentratievermogen, meer zelfstandigheid en een betere gezondheid van de  kinderen.

In 2021 hebben, ondanks de coronacrisis, 200 scholen een mobiliteitsproject ingediend, allemaal ondersteund door Brussel Mobiliteit om snel uitgevoerd te kunnen worden.

Sinds dit jaar versterkt Brussel Mobiliteit haar rechtstreekse steun aan de scholen door fietsenstallingen, fietsen, loopfietsen, helmen, opleidingen (fiets-, voetgangers- en multimodaal brevet) en tal van activiteiten aan te bieden.

Een voorbeeld van een concrete actie: in 2021 kreeg een twintigtal leerkrachten een opleiding fietsmechanica en een doos met reparatiemateriaal om het fietsenpark van de school te onderhouden. Fietsen die nuttig en noodzakelijk zijn om te leren fietsen en om naar het zwembad te gaan of een museum te bezoeken.

Er werden ook fietsenstallingen geplaatst aan 64 schoolgebouwen.

Daarnaast werkt het Gewest samen met de gemeenten om schoolstraten in te voeren, de schoolomgeving aan te passen en de organisatie van wandel- en fietsrijen te ondersteunen.

Tot slot ontwikkelt Brussel Mobiliteit hulpmiddelen (oefenfiches, spelletjes) om de scholen beter te ondersteunen en te begeleiden in hun pedagogische opdracht. Dit helpt de leerkrachten bij het aanleren van vaardigheden volgens leeftijd: stappen en fietsen in het  basisonderwijs, multimodaliteit in het secundair onderwijs.

In september 2022 zal het thema van de Week van de Mobiliteit trouwens draaien rond het thema ‘Een stad op kindermaat‘ en wordt ook een nieuwe actie ‘Te voet, met de fiets naar school‘ opgezet.

Voor Elke Van den Brandt, minister van Mobiliteit en Verkeersveiligheid “moet een kind zich in alle vrijheid kunnen verplaatsen in onze stad. Dat is vandaag niet altijd het geval: vervuiling en gevaarlijke straten houden velen tegen, houden kinderen vaak zelfs letterlijk binnen. Brussel kan en moet beter doen. Een stad op kindermaat is een toegankelijke stad voor iedereen. Het thema van de Week van de Mobiliteit markeert onze keuze voor zo’n stad.

Lees ook: Visueel groepsvervoer plannen is een uitdaging

Pitane Mobility Visueel Plannen
Print Friendly, PDF & Email