De voornaamste eis hierbij een leefbaar loon van minstens €14 per uur voor iedere chauffeur.

Onlangs gingen de onderhandelingen voor de nieuwe CAO Zorgvervoer en Taxi van start.  Een  ontmoeting  tussen FNV met  de collega’s van vakbond CNV en de vertegenwoordigers van de werkgevers (KNV) om alle voorstellen aan elkaar bekend te maken. Toen FNV de voorstellen aan de werkgevers overhandigden, gebeurde iets bijzonders: ze kregen een lege brief terug, zonder concrete voorstellen.

Hadden de werkgevers dan helemaal niets in hun voorstellen staan? Ja, ze wilden vooral duidelijk maken dat ze in zwaar weer zitten vanwege corona, de hoge inflatie en de alsmaar stijgende brandstofprijzen. FNV gaf aan dat hun werknemers ook de huur en energierekening moeten betalen en ook graag willen blijven eten. Via gesprekken en bijeenkomsten met (kader)leden en via de CAO enquête, die massaal werden ingevuld, werd een lijst met 18 punten samengesteld. 

De voornaamste eis hierbij een leefbaar loon van minstens €14 per uur voor iedere chauffeur. Voor de bonden is duidelijk dat de gewerkte tijd ook de betaalde tijd is. Dus, geen correctieminuten of onbetaalde pauzes meer. Daarnaast wensen ze ook een volledige doorbetaling bij ziekte en geen wachtdag meer. Op de enquête voor de cao voorstellen 2023 hebben meer dan 1050 werknemers gereageerd. 

“Het voorstel van werkgevers is een natte scheet in het gezicht van degenen die het werk voor hen doen met lonen die de inflatie bij lange na niet kunnen bijhouden,” concludeert kaderlid Paul, die namens de leden van FNV aan de onderhandelingstafel zat. “Zwaar teleurstellend!” vindt ook kaderlid Annuska: “Ze nemen hun werknemers totaal niet serieus.”

(Tekst loopt door onder de foto)
taxichauffeurs op de standplaats Scheveningen

zwaar weer

Ook de meer recente ontwikkelingen in de wereld hebben een flinke impact op de sector. De leden van KNV zien een fors oplopende inflatie en stijging van kosten door o.a. de brandstof en de verduurzaming van het wagenpark. Maar ook de grote personeelstekorten en vervoersvolumes, met name in het vraagafhankelijke zorg- en taxivervoer, die nog niet op het niveau van voor de coronacrisis zijn baren zorgen. Vervoersbudgetten die onder druk staan en de onzekerheid rondom ‘wat doet corona in het najaar’, maakt het voor de branche niet eenvoudig. De sector blijft in zwaar weer verkeren en de  bestaanszekerheid van bedrijven staat nog steeds onder druk.

Gerelateerde artikelen:
Print Friendly, PDF & Email