BLUE

Besluit van de Nederlandse overheid om Schiphol te laten krimpen is dramatisch voor KLM.

Voor juli en augustus geldt, vanwege de personeelsproblemen op Schiphol, voor alle luchtvaartmaatschappijen een maximumaantal opstappende passagiers vanaf Amsterdam. Dus ook voor KLM. Dat maximum verschilt per dag. Om hieraan tegemoet te komen beperkt KLM de verkoop van tickets en zal KLM, op beperkte schaal, ook een aantal vluchten annuleren. KLM benadrukt dat het gedwongen beperken van reizigers op luchthaven Schiphol geen structurele oplossing kan zijn.

Met deze stappen verwacht KLM binnen de afgesproken hoeveelheden opstappende reizigers te blijven. Hierdoor kunnen we onze klanten, ondanks de aanhoudende operationele uitdagingen op Schiphol, toch duidelijkheid geven. Zo hoeven passagiers die reeds geboekt hebben zich geen zorgen te maken of hun reis door kan gaan.

Passagiers van KLM wiens vlucht geannuleerd wordt, zal een acceptabel alternatief worden aangeboden. Dat zal in de meeste gevallen neerkomen op een vlucht op dezelfde dag, of zo dicht mogelijk op de dag van de oorspronkelijke boeking. Reizigers die dit betreft worden hierover zo snel mogelijk persoonlijk geïnformeerd. Passagiers hoeven hiervoor geen contact op te nemen met KLM; zij krijgen deze informatie automatisch van KLM of van hun reisagent.

(Tekst loopt door onder de foto)
KLM
KLM benadrukt dat het gedwongen beperken van reizigers op luchthaven Schiphol geen structurele oplossing kan zijn.

Het besluit van de Nederlandse overheid om Schiphol te laten krimpen is dramatisch voor KLM en voor de bereikbaarheid van Nederland, terwijl de gewenste impact op klimaat en leefbaarheid niet wordt behaald. Het staat op drie punten haaks op het regeerakkoord: het behoud van de sterke hubfunctie voor de Nederlandse economie, een stabiel en voorspelbaar ondernemingsklimaat en leefbaarheid en klimaat.

Lees ook  Drie weken van aanpassingen en onderhoud station Schiphol

KLM investeert miljarden in een duurzamere vloot, conform afspraken met de overheid. Dit zijn investeringen voor de lange termijn. Hierbij moeten wij kunnen vertrouwen op stabiel beleid. Het perspectief dat werd geboden, was 540.000 vliegbewegingen. Teruggaan naar 440.000, komt neer op 20% reductie. Deze krimp wordt afgedwongen zonder aankondiging vooraf en zonder goede onderbouwing. Afgezien van de aankondiging vandaag heeft KLM hiervan nog niets op papier of uitgewerkt te zien. Dat wachten we af. Ondertussen zal KLM zich beraden op mogelijke stappen.

Het netwerk van KLM verbindt Nederland met vrijwel alle belangrijke economische regio’s in de wereld. Dit is van belang, omdat Nederland een internationaal handelsland is en omdat bereikbaarheid een beslissingsfactor is van internationale bedrijven die zich in Europa vestigen. Dat is de reden dat de overheid in het regeerakkoord het belang van een sterke hubfunctie benoemt en eerder heeft besloten KLM te steunen met leningen tijdens corona, gezien het belang van het KLM-netwerk voor de Nederlandse economie. Een dergelijke forse reductie van het aantal vliegbewegingen ondermijnt die hubfunctie.

De wereldwijde vraag naar mobiliteit blijft en ontwikkelt zich door. Men wil blijven vliegen naar gebieden die met de auto of trein niet (vlot genoeg) bereikbaar zijn. Als KLM minder moet gaan vliegen, dan kiezen reizigers via andere (inefficiëntere) routes dezelfde bestemming. De milieu-impact blijft gelijk. KLM vindt dat de overheid zich hard moet maken voor maatregelen tot verduurzaming die wel effect hebben, zoals het stimuleren van de productie van Sustainable Aviation Fuel (SAF) en het realiseren van de Single European Sky, die 10% CO2-reductie zou betekenen.

Lees ook  Harbers stelt beperking vliegbewegingen Schiphol uit te midden van bezwaren

In het regeerakkoord staat daarnaast dat het kabinet “een stabiel en voorspelbaar ondernemingsklimaat” wil bieden en streeft naar “het verminderen van negatieve effecten van luchtvaart voor mens, milieu en natuur.” Krimp van Schiphol zal het tegenovergestelde effect hebben. Internationale bedrijven keren Nederland de rug toe. Vervoersstromen verplaatsen zich, met dezelfde of hogere CO2-uitstoot als gevolg. Bovendien wordt de Nederlandse stikstofproblematiek hier niet mee opgelost, omdat de luchtvaart verantwoordelijk is voor slechts 1 procent van de stikstofdepositie.

Het besluit betekent ook dat er wordt teruggekeerd naar het oude stelsel om het geluid te meten. Dit oude systeem gaat uit van handhavingspunten met daaraan een totale geluidslimiet. Zodra deze is bereikt, moet de luchtvaartmaatschappij een andere baan gebruiken, wat erop neerkomt dat je boven een gebied moet gaan vliegen waar meer mensen er last van hebben. De start- en landingsbanen met meer omwonenden (de Buitenveldert- en Zwanenburgbaan) zullen dan vaker ingezet worden om binnen de grenswaarden te blijven. Met minder vliegbewegingen worden toch meer bewoners in de nabijheid van Schiphol belast. Dit is natuurlijk totaal onlogisch.

Gerelateerde artikelen:
Print Friendly, PDF & Email