GRP width=

Momenteel is minder dan 10% van de ongeveer 18.000 voertuigen in het doelgroepenvervoer zero-emissie.

Gemeenten die zich voorbereiden op het emissievrij maken van doelgroepenvervoer in 2025, kunnen inspiratie opdoen in een handreiking die CROW heeft uitgebracht. Gemeenten, marktpartijen en andere organisaties, zoals de VNG, KNV en GNMI tekenden hiervoor eerder al een bestuursakkoord. De publicatie biedt handvatten voor het aanbesteden, implementeren en beheren van zero-emissie in het doelgroepenvervoer.

"Zelf adviseer ik om de handreiking te gebruiken binnen de aanbesteding. De eis moet nu het Clean Vehicle Directive zijn."

Volgens Mark Renne is de handreiking “Zero emissie doelgroepenvervoer, hoe doe je dat?” meer dan welkom als naslagwerk voor iedereen die met duurzaamheid en zero emissie in doelgroepenvervoer aan de slag moet en het ook wil. Hij zal de handreiking in ieder geval verspreiden en gebruiken, maar toch is er iets maar door zijn hoofd blijft spoken. 

“Het is een mooie handreiking, maar papier is zo geduldig. Ergens zegt de wethouder van Regio Gooi en Vechtstreek, ‘je kunt er veel over praten, maar je moet het vooral doen.’ En dat is natuurlijk helemaal juist. Er zijn nu nog te weinig doeners, en die doeners weten hun weg wel te vinden.”, aldus de strategisch adviseur doelgroepenvervoer. 

Volgens hem is de grote vraag hoe de niet-doeners bereikt? Natuurlijk door mond op mond reclame, maar een groot deel van de nog niet-doeners gaat er pas aan trekken wanneer het echt verplicht wordt.

(Tekst loopt door onder de foto)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland publiceert jaarlijks een lijst met bedrijfsmiddelen die in aanmerking komen voor de milieu-investeringsaftrek (MIA). Om de minder milieubelastende bedrijfsmiddelen te stimuleren is de lijst dit jaar uitgebreid met elektrische taxi’s, rolstoeltaxi’s en taxibusjes. Dit betekent dat u als taxi ondernemer in aanmerking kan komen voor een investeringsaftrek bij aanschaf van een elektrisch voertuig dat kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag, mits aan gestelde eisen wordt voldaan.

In 2018 ondertekenden gemeenten, marktpartijen en andere organisaties in het doelgroepenvervoer het Bestuursakkoord en Convenant Zero Emissie Doelgroepenvervoer (BAZED). Daarin beloofde de sector 100% zero-emissie doelgroepenvervoer na te streven per 1 januari 2025. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor het meeste doelgroepenvervoer: Wmo-vervoer, vervoer van en naar dagbesteding, leerlingenvervoer, vervoer in het kader van de Jeugdwet en vervoer in het kader van de Participatiewet.

Lees ook  Kabinet haalt eigen ambities niet zonder investering in OV

Bij aanbestedingen van doelgroepenvervoer moeten gemeenten dus zero-emissie als uitgangspunt nemen. Op het gebied van personenauto’s, laadinfra en rolstoelbussen zit er schot in de zaak. Toch is momenteel minder dan 10% van de ongeveer 18.000 voertuigen in het doelgroepenvervoer zero-emissie. En gemeenten hebben nog veel vragen over het aanbesteden van zero-emissie doelgroepenvervoer.

interviews

Voor de Handreiking Zero-emissie doelgroepenvervoer hebben Mobycon en Forseti in opdracht van CROW verschillende partijen uit de sector geïnterviewd. Behalve met opdrachtgevers en vervoerders spraken ze ook met voertuigleveranciers, -ombouwers, het Aanbestedingsinsituut Mobiliteit (AIM) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een werkgroep bestaande uit opdrachtgevers uit het doelgroepenvervoer, vervoerders en medewerkers van het ministerie van IenW en CROW heeft meegedacht.

CROW

De Handreiking Zero-emissie doelgroepenvervoer van CROW biedt gemeenten handvatten voor het aanbesteden, implementeren en beheren van zero-emissie in het doelgroepenvervoer. De publicatie geeft inzicht in bronnen, beschikbare instrumenten en best practices die nuttig zijn bij aanbestedingen. Download de Handreiking Zero-emissie doelgroepenvervoer vanaf deze pagina.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email