BLUE

Wordt Hoppin de sleutel tot efficiënter en gebruiksvriendelijker openbaar vervoer in Limburg?

Vanaf 6 januari 2024 ondergaat het openbaar vervoer in de Vervoerregio Limburg een ingrijpende wijziging. De implementatie van Hoppin, wat een baanbrekend initiatief van de Vlaamse overheid moet worden, richt zich dan op het verhogen van de efficiëntie en toegankelijkheid van het regionale vervoersnetwerk. Het initiatief, dat voortvloeit uit intensieve samenwerking tussen De Lijn en lokale besturen, belooft een naadloze integratie van traditionele en flexibele vervoersmodaliteiten.

De aanpassingen in het vervoersnetwerk omvatten niet alleen optimalisatie van bestaande routes, maar ook de introductie van nieuwe lijnen, zoals lijn X18 en X19. Deze snellijnen zullen een frequentere en snellere verbinding bieden tussen belangrijke stedelijke centra in de regio. Het netwerk wordt bovendien uitgebreid met meer frequente dienstverlening op bestaande routes, zoals lijn 23, die de verbinding tussen Tongeren, Borgloon en Sint-Truiden verbetert.

Een ander vernieuwend aspect van Hoppin is de herstructurering van het lijnnummersysteem, wat de navigatie binnen het netwerk vereenvoudigt. De nieuwe nummering is ontworpen om de frequentie en het soort dienstverlening die een lijn biedt, snel te kunnen identificeren. Dit maakt het voor reizigers eenvoudiger om de meest geschikte reisoptie te kiezen.

(Tekst loopt door onder de foto)
Foto: De Lijn - Belbus

Op heel wat plaatsen zal De Lijn Flex de vertrouwde belbus vervangen. Daarnaast breidt De Lijn het flexvervoer ook gevoelig uit en zal je in heel wat bijkomende gemeenten waar vroeger geen belbus reed, voortaan ook kunnen rekenen op de flexbus. Bovendien worden de uren waarop de flexbus rijdt in heel wat regio’s uitgebreid.

De introductie van Hoppin vormt een cruciaal onderdeel van de Vlaamse strategie om een vraaggericht, efficiënt en duurzaam vervoerssysteem te creëren. Het concept integreert verschillende vormen van mobiliteit, waaronder trein, tram, bus, (deel)fietsen en flexvervoer, om een volledige en efficiënte reiservaring te bieden. Belangrijke attractiepunten, zoals ziekenhuizen, worden hierdoor beter bereikbaar.

Lees ook  Het is aan de kiezers om te beslissen welke afslag in mobiliteit we nemen

De Lijn en het Departement Mobiliteit en Openbare werken slaan de handen in elkaar voor duurzamer, betrouwbaarder en flexibeler reizen in Vlaanderen. Vraag en aanbod worden beter op elkaar afgestemd. Op drukke routes komen er snellere, meer betrouwbare en frequentere bussen en trams. En op plaatsen waar er minder vraag is naar vast openbaar vervoer, biedt De Lijn Flex mogelijk een oplossing.

Hoppin

Een van de sleutelaspecten van Hoppin is de integratie van verschillende vervoersmodi. Het combineert traditionele opties zoals treinen, trams en bussen met flexibele diensten zoals deelsystemen (deelauto’s en deelfietsen), taxi’s en het nieuwe flexvervoer. Deze benadering stelt reizigers in staat om hun volledige reis – van begin tot eind – te plannen en uit te voeren met behulp van een combinatie van verschillende vervoersmiddelen. Dit maakt het mogelijk om efficiënter te reizen, vooral op trajecten waar directe verbindingen ontbreken of waar het reguliere openbaar vervoer niet toereikend is.

Hoppin is ook gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid van belangrijke attractiepolen zoals ziekenhuizen, scholen en bedrijventerreinen. Door een betere verbinding en frequentie naar deze locaties te bieden, maakt Hoppin essentiële diensten en werkgelegenheid toegankelijker voor een breder publiek.

(Tekst loopt door onder de foto)

Ouderen zijn vaak afhankelijk van openbaar vervoer voor essentiële verplaatsingen zoals medische afspraken of boodschappen. Hoppin moet dus betrouwbare en regelmatige diensten bieden die aansluiten op de specifieke behoeften en routines van oudere reizigers.

Een ander belangrijk element van Hoppin is het gebruik van technologie om de gebruikerservaring te verbeteren. Met apps en online platforms kunnen reizigers gemakkelijk routes plannen, vervoer reserveren en informatie krijgen over tarieven en tijdschema’s. Deze digitale hulpmiddelen dragen bij aan een naadloze en geïntegreerde reiservaring.

Lees ook  De opmars van de e-fiets: een nieuwe trend in Nederlandse mobiliteit

De vraag of ouderen goed kunnen omgaan met Hoppin is belangrijk, gezien de groeiende vergrijzing van de bevolking en de noodzaak voor toegankelijk openbaar vervoer voor alle leeftijdsgroepen. Hoppin is ontworpen met het oog op toegankelijkheid en gebruiksgemak, maar er zijn enkele aspecten die speciale aandacht vereisen als het gaat om oudere gebruikers.

Eén van de kernaspecten van Hoppin is de integratie van technologie, zoals mobiele apps en online reserveringssystemen. Hoewel deze technologieën het boeken van reizen en het verkrijgen van informatie gemakkelijker maken, kan het voor sommige ouderen een uitdaging zijn, vooral als ze niet vertrouwd zijn met smartphones of het internet. Dit vraagt om aanvullende ondersteuning en alternatieve toegangswegen, zoals telefonische reserveringssystemen en persoonlijke assistentie op stations of haltes.

toegankelijkheid

De fysieke toegankelijkheid van het Hoppin-systeem is een ander cruciaal element. Voertuigen en haltes moeten zo zijn ontworpen dat ze gemakkelijk toegankelijk zijn voor ouderen, inclusief diegenen met beperkte mobiliteit. Dit omvat kenmerken als lage vloeren in bussen, duidelijke bewegwijzering, en voldoende zitgelegenheid op stations en in voertuigen.

Daarnaast is het belangrijk dat ouderen vertrouwd raken met het nieuwe systeem. Dit kan worden bereikt door gerichte informatiesessies, handleidingen en hulplijnen specifiek voor oudere gebruikers. Samenwerking met lokale gemeenschappen, seniorenorganisaties en zorginstellingen kan hierin een sleutelrol spelen.

Gerelateerde artikelen:
Chiron
Print Friendly, PDF & Email