BLUE

Om het gebruik van deeltweewielers te stimuleren en om parkeeroverlast aan te pakken, gaat de gemeente Den Haag ongeveer 100 zogeheten buurtmobiliteitshubs aanleggen.

Met een budget van circa 350.000 euro beoogt het project het gebruik van deeltweewielers te stimuleren en parkeeroverlast in dichtbevolkte gebieden tegen te gaan. De deeltweewielers, meestal emissievrij en energie-efficiënt, vormen een uitstekend alternatief voor conventionele auto’s, vooral voor korte ritten.

De buurtmobiliteitshubs zijn gepland locaties waar deeltweewielers, zoals elektrische fietsen en scooters, geclusterd worden geparkeerd. Dit maakt het voor bewoners eenvoudiger om toegang te krijgen tot dit type vervoer, terwijl het ook een georganiseerde oplossing biedt voor potentiële parkeerproblemen. Het project zal in eerste instantie gericht zijn op het centrum van Den Haag en de populaire kustplaats Scheveningen, voordat het naar andere wijken wordt uitgebreid.

De keuze voor het centrum en Scheveningen als de eerste gebieden voor de hubs is strategisch. Het centrum is vaak het epicentrum van handel, cultuur en administratie, waardoor het een logische keuze is voor het faciliteren van snelle en efficiënte mobiliteit. Scheveningen, met zijn toeristische aantrekkingskracht, kan profiteren van de gereduceerde parkeerdruk en de verbeterde toegang tot openbaar vervoer die de hubs zullen bieden.

(Tekst loopt door onder de foto)

Wethouder Robert van Asten benadrukte de belangrijke rol van deelmobiliteit in de toekomst van de stad. “Wij willen Den Haag bereikbaar, aantrekkelijk en leefbaar houden,” zei Van Asten. “De ruimte is beperkt in onze stad, en daarom zetten we ons vol in voor de mobiliteitstransitie. Door het aanleggen van de buurtmobiliteitshubs wordt het gebruik van deeltweewielers laagdrempeliger en pakken we tegelijkertijd overlast aan. Ik ben daarom ontzettend blij met deze ontwikkeling.”

Lees ook  Het is aan de kiezers om te beslissen welke afslag in mobiliteit we nemen

Bij de implementatie van dit ambitieuze project worden ook verschillende buurt- en ondernemersorganisaties betrokken. Dit suggereert een brede maatschappelijke steun en samenwerking, die cruciaal zou kunnen zijn voor het welslagen van een dergelijk vooruitstrevend initiatief. Het betrekken van buurtorganisaties kan bijdragen aan een betere afstemming van de locaties van de hubs en het aanpakken van specifieke lokale problemen.

De investering van 350.000 laat de ernst zien waarmee de gemeente Den Haag dit project benadert. Met dit initiatief laat de gemeente Den Haag een vooruitstrevende blik op stedelijke planning zien, gericht op een inclusievere, duurzamere toekomst. In een wereld waar steden zich in een snel tempo ontwikkelen, kunnen dergelijke projecten als een belangrijk referentiepunt dienen voor andere gemeenten die ook een evenwicht proberen te vinden tussen groei en leefbaarheid.

Gerelateerde artikelen:
Curacao
Print Friendly, PDF & Email