Chiron

Brussels openbaar vervoer opnieuw gegijzeld door vakbondsacties.

De voorgenomen acties van de vakbonden, die zich op donderdag 5 oktober zullen uitspreken tegen een betogingsverbod van justitieminister Vincent Van Quickenborne, staan in Brussel op het punt aanzienlijke verstoringen in het openbaar vervoer te veroorzaken. Terwijl de vakbonden MIVB, De Lijn en TEC hebben laten weten dat hun personeel zal deelnemen aan een nationale stakingsdag, zijn het eens te meer de reizigers die het zwaarst getroffen zullen worden. Deze acties, hoewel niet expliciet gericht tegen de vervoersmaatschappijen zelf, komen in het kielzog van meerdere protestacties die eerder dit jaar hebben plaatsgevonden.

De vakbondsacties zijn een reactie op een wetsontwerp van justitieminister Van Quickenborne, dat rechters de bevoegdheid zou geven om individuen tijdelijk te verbieden deel te nemen aan betogingen. Hoewel het wetsontwerp steun heeft gekregen van de Kamercommissie, is er vanuit verschillende hoeken kritiek dat het een instrument zou kunnen worden om zelfs vreedzaam protest aan banden te leggen.

vakbondsacties

Ondanks de serieuze aard van de kwestie waarover wordt geprotesteerd, groeit de frustratie onder reizigers. TreinTramBus, een vereniging die de belangen van reizigers behartigt, is inmiddels klaar met de vakbondsacties die hun leden treffen. Voorzitter Peter Meukens heeft zijn onvrede geuit over de toenemende hinder voor reizigers, die dit jaar al vier keer eerder te maken hadden met vergelijkbare situaties. Volgens Meukens waren de vorige acties gericht op vakbondsvrijheden, sociale dumping, betere openbare diensten en fiscale rechtvaardigheid. Hoewel dit allemaal belangrijke kwesties zijn, stelt hij de vraag waarom dit ten koste moet gaan van de dagelijkse mobiliteit van de bevolking.

Lees ook  Nog tot en met dinsdag hinder door vakbondsstaking West-Vlaanderen

Het wordt hoog tijd dat alle betrokken partijen serieus overwegen hoe het algemene belang van de samenleving kan worden gediend, zonder de normale gang van zaken op het gebied van openbaar vervoer te ontwrichten. De vraag rijst of de vakbonden en de overheid kunnen samenwerken aan alternatieve actievormen die geen invloed hebben op de dagelijkse levens van tienduizenden reizigers, die al zo vaak de dupe zijn van deze acties.

Gerelateerde artikelen:
Agendapakket
Print Friendly, PDF & Email